Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).

Sihtgrupp:

Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud

Eeldused:

Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.

Teemad:

Isikuandmete ohu-ja riskihinnangute kaardistamine. Riskide analüüs ja nende juhtimise võimalused

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
TEAB
- organisatsiooni toimimiseks vajalikku ELi ja siseriiklikku andmekaitseõigust;
- tunneb riigi- ja haldusala infoturbe põhimõtteid ja vastavaid õigusakte
- asjakohaseid tehnoloogiaid ja arenguid IKT ja infoturbe valdkonnas;
- andmeanalüütikat;
- riskianalüüsi ja riskijuhtimise raamistikke ning meetodeid;
- andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise raamistikke ning meetodeid.

OSKAB
- kaasata organisatsiooni juhtkonda ja töötajaid;
- selgitada organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust;
- koostada ja ellu viia organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat;
- koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut;
- tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Elin Nurges

Kontakt:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee

Hind:

250 €/osaleja

Registreerumise algus

30.09.2024

Registreerumise tähtaeg:

18.11.2024 23:59

Asukoht:

veebis ZOOMI platvormil

Asukoht:

veebis ZOOMI platvormil

Hind:

250 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Eda Kaljo, 5100780, eda.kaljo@taltech.ee