Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Luua eeldused energiastrateegiaga ja energeetika arengu planeerimisega seotud põhimõtete ning probleemide mõistmiseks, kirjeldamiseks ja analüüsimiseks.

Sihtgrupp:

Täiskasvanud õppijad, kes on omandanud vähemalt bakalaureuse tasemele vastava hariduse ning huvituvad energeetikas asetleidvatest protsessidest ja väljakutsetest

Eeldused:

bakalaureusekraad

Teemad:

EES5240 Elektroenergeetika üldkursus/6 EAP/sügissemester
EES5010 Energeetika arengu plaanimine/6 EAP/sügissemester
AEK0230 Energiasüsteemid/6 EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
• mõistab energeetikas kasutatavaid põhiühikuid ning nende omavahelisi seoseid;
• kirjeldab energiasüsteemide eripära ja energiasüsteemides toimivaid protsesse;
• analüüsib energiasüsteemi ühendatud erinevate elektrijaamade koostööd ja mõju energiasüsteemi põhiparameetritele ja varustuskindlusele;
• kirjeldab energeetika arengu planeerimise aluseid, püstitades teemakohaseid ülesandeid, mis võtavad arvesse energiavajaduse kasvu, keskkonnamõjusid, ressursside jätkusuutliku kasutamist ja tehnoloogilisi võimalusi;
• mõistab energia hindade kujunemise aluseid ning elektrienergia hinna kujunemist avatud elektriturul.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 228 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 240 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ivar Kiitam (EES5240) - Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Mart Landsberg (EES5010)

Reeli Kuhi-Thalfeldt (AEK0230) - Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Kontakt:

kontaktisik Eve Kitt, 620 3810, eve.kitt@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 25 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureuse kraad

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
228 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
240 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

kontaktisik Eve Kitt, 620 3810, eve.kitt@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee