Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda teadmised:
• erinevate materjalide liikidest, jäätmete tekkimisest ning nende taas- ja korduvkasutuse võimalustest ja tehnoloogiatest;
• ökodisainist kui keskkonnahoidlikust tootearendusest, mis on meetod, mille juures võetakse toodet kavandades süstemaatiliselt arvesse keskkonnaaspekte.

Sihtgrupp:

Bakalaureusekraadi või rakenduskõrgharidust omavad inimesed, kes soovivad täiendada või uuendada teadmisi materjalide taaskasutamise ja ökodisaini valdkonnas.
Õppetöös osalemiseks on vajalik inglise keele oskus kesktasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete õppematerjalidega

Eeldused:

Kõrgharidus
Inglise keele oskus kesktasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete õppematerjalidega.
Kandideerijatega viiakse läbi grupivestlus.

Teemad:

NTK1440 Ökodisain, 6EAP, SÜGIS
NTK1600 Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad, 6EAP, SÜGIS

Õpiväljund:

Kava lõpetanud õppur:
• Tunneb ja oskab rakendada erinevaid ökodisaini meetodeid toodete ja teenuste kavandamisel või täiustamisprotsessil;
• Omab ülevaadet levinumate materjalide taaskasutusvõimalustest;
• Oskab valida sobivaima taaskasutusvõimaluse, et hoida materjali võimalikult kaua ringluses.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 260 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

NTK1440 Ökodisain - Tiit Lepasaar

NTK1600 Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad - Nele Nutt

Kontakt:

Jane Raamets , 5561 3344, Jane.Raamets@taltech.ee

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: Kõrgharidus. Õppes osalemiseks on vajalik inglise keele oskus kesktasemel, mis võimaldab isesisvalt töötada võõrkeelsete õppematerjalidega. Inglise keele oskus kesktasemel, mis võimaldab iseseisvalt töötada võõrkeelsete õppematerjalidega

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Ajakava:

12.09.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


13.09.2024


12:15 - 14:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad-teaduse roll tehnoloogiate väljatöötamisel kolledži näitel


26.09.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


14:15 - 18:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad-tekstiil


10.10.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


14:15 - 18:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad-paber, klaas


24.10.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


14:15 - 16:00

Materjalide taaskautuse tehnoloogiad-plast


16:15 - 18:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad


07.11.2024


12:15 - 18:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad


21.11.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


14:15 - 18:00

Materjalide taaskasutuse tehnoloogiad-betoon


05.12.2024


10:15 - 14:00

Ökodisain


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Maht:

auditoorne õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
260 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Jane Raamets , 5561 3344, Jane.Raamets@taltech.ee