Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

1. Anda mikrokraadikaval osalejatele teadmised ja oskused tootearenduse, raalprojekteerimise ja meretehnika valdkonnas.
2. Arendada õppijate loovust, probleemilahendusoskust ja meeskonnatööd praktiliste projektide kaudu.
3. Valmistada kursusel osalejaid ette töötamiseks multidistsiplinaarses ja innovaatilises keskkonnas.

Sihtgrupp:

Meretehnika ja tootmisvaldkonna spetsialistid, insenerid, joonestajad ning projekteerijad.

Eeldused:

Kesk- või kutseharidus tehnika, tootmise või merenduse alal.
Nõutud ka kesktaseme inglise keele oskus.

Teemad:

ECK0470 - CAD ja 3D projekteerimine I/6EAP/sügissemester
ECK0480 - CAD ja 3D projekteerimine II/6 EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
1. kasutab valdkonna terminoloogiat ja kirjeldab erinevate alamülesannete lahendamiseks kasutatavate programmipakettide võimalusi;
2. kasutab raalprojekteerimise 3D programmipaketti Soli-dworks põhilisi funktsioone detailide, koostude ja tööjooniste koos-tamiseks;
3. töötab etteantud tingimuste põhjal välja oma valdkonna seadme, -süsteemi või -toote;
4. koostab meeskonnas projektimapi, planeerib selleks ressursijaotust.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 248 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kalju Saar - Kuressaare kolledž

Kontakt:

kontaktisik Eva Jantra, 537 20444, eva.jantra@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 19 osalejat. Kandideerimise lisatingimus: veebis toimuv test

Asukoht:

TalTech Kuressaare kolledž, Tallinna tn 19, Kuressaare 93811

Asukoht:

TalTech Kuressaare kolledž, Tallinna tn 19, Kuressaare 93811

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
248 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

kontaktisik Eva Jantra, 537 20444, eva.jantra@taltech.ee; Avatud õppe keskus, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee