Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning hinnata energiasimulatsioonide põhjal energiasäästumeetmete mõju.

Sihtgrupp:

Tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktiliste kogemustega spetsialistid, kes soovivad tegutseda hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Eeldused:

Haridusnõue: tehniline kõrgharidus

Teemad:

EEA5012 Ehitusfüüsika alused/6 EAP/sügissemester- eelduseks Insenerifüüsika UTT0090 ja Ehituskeemia KCM0014
EKK5070 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel/6 EAP/sügissemester
EKK5021 Ventilatsioon I/6 EAP/sügissemester
EKK5011 Küte I/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Ehitusfüüsika alused EEA5012
EEA5041 Hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine/6 EAP/kevadsemester- eelduseks Hoonete piirdetarindid EEA5011
EEA5042 Hoonete energiasimulatsioon/6 EAP/sügissemester- eelduseks Hoonete enerhgiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine EEA5041

Õpiväljund:

• oskab teostada energiaarvutusi eri tüüpi hoonetele;
• oskab läbi viia investeeringute analüüse;
• on võimeline osalema energiatõhusate hoonete projekteerimises;
• oskab modelleerida eri tüüpi hooneid ja teha hoonete energiasimulatsioone;
• suudab analüüsida ja hinnata simulatsiooni tulemusi ning modelleerimise parameetrite ja lihtsustuste mõju simulatsiooni tulemustele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 384 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 552 akadeemilist õppetundi

EAP:

36

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

EEA5012- Targo Kalamees; Endrik Arumägi

EKK5070- Hendrik Voll

EKK5021- Peeter Parre; Peter Haab

EKK5011- Aivar Rant

EEA5041- Jarek Kurnitski; Raimo Simson

EEA5042- Tuule Mall Parts; Karl Villem Võsa; Helena Kuivjõgi

Kontakt:

Avatud õppe keskus , 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Martin Thalfeldt

Hind:

1980 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimus: Motivatsioonikiri : Senine kogemus ehitusfüüsika, hoonete tehnosüsteemide ja energiatõhususe valdkonnas; Motivatsioon pakutavate teadmiste omandamiseks; Kirjeldus, kuidas töö kõrvalt auditoorses õppetöös osaleda

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

1980 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
384 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
552 akadeemilist õppetundi

EAP:

36

Kontakt:

Avatud õppe keskus , 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; kavajuht Martin Thalfeldt