Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda oskusi elektrivarustuse, elektripaigaldiste, elektervalgustuse, automaatikasüsteemide projekteerimise ning energiahalduse rakendamise teemal elektri tarkvõrkudes.

Sihtgrupp:

Kõrgharidusega spetsialistid.

Eeldused:

Haridusnõue: Tehniline kõrgharidus. Motivatsioonikiri

Teemad:

EEV5020 Energiahaldus elektri tarkvõrkudes/6EAP-sügissemester
ATV0240 Elektrivarustus ja elektripaigaldised/6EAP-kevadsemester
EEV5060 Automaatikasüsteemide projekteerimine/6 EAP- sügissemester
EEV5070 Elektervalgustus/6EAP- kevadsemester

Õpiväljund:

*tunneb hoonete elektrivarustust, elektripaigaldisi, kaitseaparatuuri ja -automaatika valiku printsiipe;
* tunneb ja oskab rakendada energiahalduse printsiipe ja juhtimismudeleid hoonetes ja elektri tarkvõrkudes
*tunneb valgustustehnika eripärasid, mõõtemeetodeid, normdokumente ning valgustuse juhtimissüsteeme
* oskab projekteerida lihtsamaid automaatikasüsteeme CAD tarkvaraga

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 256 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 368 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Argo Rosin EEV5020- Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Toomas Vinnal ATV0240- Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Vahur Maask EEV5060; Toivo Varjas EEV5070-Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Anton Rassõlkin, 6203202

Hind:

1320 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused:Motivatsioonikiri ja bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Asukoht:

TalTech, Ehitajate tee 5

Asukoht:

TalTech, Ehitajate tee 5

Hind:

1320 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
256 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
368 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; Anton Rassõlkin, 6203202