Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda valdkondlik ülevaade ning põhiteadmised jätkusuutlikest rohelistest energiatehnoloogiatest – kaasaegsete tuule- päikese- ja vesinikutehnoloogiate tööpõhimõtetest, rakendamise võimalustest, elutsükli hindamisest, hetkeseisust ja tulevikutrendidest.

Sihtgrupp:

Vähemalt bakalureusekraadi omavad huvilised, kes tegelevad taastuvenergiatehnoloogiatega või on huvitatud taastuvenergiatehnoloogiate rakendamisest. Vajalik on inglise keele oskus, kuna osad õppematerjalid on inglise keeles.

Eeldused:

Nõutav bakalaureusekraad loodus-või tehnikateadustes. Toimub vestlus.

Teemad:

EKM3200 Roheliste energiatehnoloogiate alused 6EAP/ sügissemester
EES5130 Tuule- ja päikeseenergeetika 6 EAP/ kevadsemester
EKM2600 Päikeseelektri süsteemid 6 EAP/ sügissemester

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu omab ülevaadet ja põhiteadmisi tuule-, päikese- ja vesinikuenergiatehnoloogiatest. Tunneb ja analüüsib kaasaegsete roheliste energiatehnoloogiate tööpõhimõtteid, elutsükli hindamise võimalusi, energiatehnoloogiate rakendamise võimalusi, valdkonna suundumusi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Maarja Grossberg-Kuusk EKM3200; Ivo Palu EES5130; Taavi Raadik EKM2600

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Maarja Grossberg-Kuusk, 5281730, maarja.grossberg@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse 30 õppurit. Kandideerimistingimuseks on bakalaureusekraad loodus-või tehnikateadustes. Toimub ka vestlus.

Asukoht:

Ehitajate tee 5

Asukoht:

Ehitajate tee 5

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Maht:

auditoorne õppetöö:
192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Maarja Grossberg-Kuusk, 5281730, maarja.grossberg@taltech.ee