Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kujundada vajalikud teadmised ja oskused keemilise analüüsi valdkonnas.

Sihtgrupp:

Kõik, kes soovivad omandada või täiendada teadmisi ja oskusi keemiaanalüüsi valdkonnas

Eeldused:

Nõutud on vähemalt keskharidus. Esitada motivatsioonikiri antonina.zguro@taltech.ee.

Teemad:

RAK0300 Analüütiline keemia 6EAP-sügissemester
RAK0510 Kemikaaliohutus 6EAP- sügissemester
RAK0370I nstrumentaalanalüüs 6EAP- kevadsemester

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
* tunneb analüüsipraktikas kasutatavaid keemilisi, füüsikalis-keemilisi ja füüsikalisi analüüsimeetodeid;
* viib läbi analüüse, kasutades erinevaid laboriseadmeid;
* töötleb analüüsi tulemusi vastavalt metoodikas toodud juhendile
* tunneb kemikaalidega seotuid riske ja oskab töötada ohutult.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 164 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 304 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

RAK0300- Julia Rikkas

RAK0510- Kitty Teimann

RAK0370- Julia Rikkas

Kontakt:

Antonina Zguro, 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

792 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registreerumise tähtaeg:

22.08.2022 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 6 osalejat. Esitada motivatsioonikiri emaili teel kavajuhile (antonina.zguro@taltech.ee).

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Hind:

792 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Maht:

auditoorne õppetöö:
164 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
304 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Antonina Zguro, 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee