Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavaid teadmiseid, et jõuda vajalike kompetentsideni tehnoloogiliste protsesside valdkonnas.

Sihtgrupp:

Kõik soovijad, kellel on vähemalt keskharidus.

Eeldused:

Haridusnõue vähemalt keskharidus.
Kandideerimise lisatingimus: motivatsioonikiri

Teemad:

RAK0330 Gaaside ja vedelike voolamine/6 EAP/sügissemester (sessioonõpe)
RAK0340 Soojusleviprotsessid/6 EAP/kevadsemester (sessioonõpe)
RAK0460 Keemiaettevõtete seadmed/6 EAP/kevadsemester (sessioonõpe)

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinud õppur:
• tunneb gaaside ja vedelike põhilisi füüsikalisi omadusi ning voolamise seaduspärasusi;
• tunneb soojuslevi põhiviise ja seaduspärasusi;
• oskab teostada lihtsamaid inseneriarvutusi mikrokraadikavaga määratletud valdkonnas
• tunneb mikrokraadikavaga määratletud seadmete ehitust ja tööpõhimõtet

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Julia Rikkas- Virumaa kolledž; Antonina Zguro - Virumaa kolledž.

Kontakt:

Antonina Zguro, +372 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

792 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 8 osalejat. Kandidaat esitab motivatsioonikirja emaili teel mikrokraadikava juhi nimele antonina.zguro@taltech.ee

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

792 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
192 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
276 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Antonina Zguro, +372 53883032, antonina.zguro@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee