Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda teadmised:
*IKT toimimise aluspõhimõtetest, sh riistvarast, arvutivõrgust;
*kontoritarkvara ja koostöökeskkondade, sh tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlustarkvara kasutamisest;
*multimeediatöötlusest, netiketist; infootsingu oskustest;
*infoturbega seotud ohtudest ja tehnoloogiatest ning küberturbe juhtimisest.

Sihtgrupp:

Ettevõtete töötajad; insenerid, kes kasutavad oma töös tarkvaravahendeid ja teised huvilised

Eeldused:

Vähemalt keskharidus.Toimub vestlus veebis.

Teemad:

RAM0570 Digikirjaoskus, 6 EAP/sügissemester, sessioonõpe
RAM0531 Multimeedia 6 EAP/sügissemester, sessioonõpe
NTR0550 Küberturvalisus ja -kaitse, 6 EAP/kevadsemester, sessioonõpe

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur:
*valdab kontoritöö vahendeid sisult ja tehniliselt korrektsete dokumentide koostamiseks ja vormistamiseks, andmete töötlemiseks, analüüsimiseks, tulemuste hoiustamiseks ning esitamiseks;
*valdab foto-, video ja helitöötluse vahendeid;
*saab ülevaate küberturbe põhimõistetest, tehnoloogiatest, küberturvalisuse ja -eetika põhimõtetest, krüptograafia põhimeetoditest.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 420 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

V. Juštšenko, O. Shvets (Digikirjaoskus); M. Virkunen (Multimeedia);

L. Joonas (Küberturvalisus ja -kaitse)

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimuseks eelnevalt omandatud keskharidus ning vestlus.

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

990 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
420 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee