Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel; anda põhiteadmised programmeerimisest.

Sihtgrupp:

Kava on mõeldud kõikidele, keda huvitab programmeerimine ning kel ei ole eelteadmisi programmeerimises.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus

Teemad:

RAR2770 Programmeerimise alused, maht 6 EAP/sügissemester, sessioonõpe
RAM0620 Programmeerimine, maht 6 EAP/kevadsemester, sessioonõpe

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur tunneb programmeerimise põhimõtteid, meetodeid, vahendeid; oskab koostada struktuurprogramme jarakendada ülesannete lahendamise põhialgoritme.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 280 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Valeria Juštšenko (Programmeerimise alused), Natalja Ivleva (Programmeerimine)

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppeteenustasude hinnakirjale.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 6 osalejat. Kandideerimistingimused: keskharidus ja vestlus veebi teel.

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

660 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppeteenustasude hinnakirjale.

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
280 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee