Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

1) arendada analüütilist ja loogilist mõtlemist;
2) arendada süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel;
3) arendada teadmisi ja oskusi programmeerimisest.

Sihtgrupp:

Kõigile, kes soovivad arendada oma programmeerimisoskust ning õppida tundma kaasaegseid arendustehnoloogiaid programmeerimises.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus, lisaks peab tundma programmeerimise põhimõtteid ja meetodeid, oskab rakendada ülesannete lahendamisel põhialgoritme.

Teemad:

NTR0390 Algoritmid ja andmestruktuurid, maht 6 EAP/sügis (eeldusaine RAM0620 Programmeerimine)
RAM0740 Tarkvara testimine, maht 6 EAP/sügis (eeldusaine RAM0620 Programmeerimine)
RAM0541 Veebiprogrammeerimine, maht 6 EAP/kevad

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur oskab leida arvutuslikule probleemile sobiva algoritmi ja seda toetavad andmestruktuurid, analüüsida algoritmi keerukust; oskab kasutada erinevaid automatiseeritud testimisvahendeid ja kaasaegseid rakenduste testimise tehnoloogiaid; oskab luua dünaamilisi veebirakendusi, kasutades erinevaid andmehoidlaid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 400 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Natalja Ivleva (NTR0390 ja RAM0541), Avar Pentel (RAM0740)

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; TalTech avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kavale võetakse vastu 6 osalejat. Kandideerimistingimuseks keskharidus ja vestlus veebi teel.

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

990 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt

Maht:

auditoorne õppetöö:
68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
400 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Žanna Gratšjova, +372 336 3930 , zanna.gratsjova@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; TalTech avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee