Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda baasteadmised ringmajandusest, säästvast materjalitehnoloogiast ning materjalide ja keskkonnaga seotud temaatikatest.

Sihtgrupp:

Huvilised erinevatest valdkondadest, kes soovivad omandada baasteadmisi ringmajanduse ja materjalitehnoloogia valdkonnas.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus ja motivatsioonikiri.

Teemad:

EKX0020 Sissejuhatus ringmajandusse 3EAP/ sügissemester
EKX0030 Säästlik materjalitehnoloogia 6EAP/ kevadsemester
KAK0081 Materjalid ja keskkond 6EAP/ kevadsemester
KMX0060 Materjalitehnoloogia projekt 6EAP/ sügissemester

Õpiväljund:

Kirjeldab ringmajanduse põhimõisteid, põhimõtteid ja seotud seadusandlust. Kirjeldab materjaliteaduse ja -tehnoloogia põhimõisteid ja materjalide klassifikatsiooni ja omadusi. Väärtustab tööstuses ja igapäevaelus kasutatavaid materjale ja mõtestab jäätmete kasutuselevõtu olulisust kestlikus majandusarengus ning teeb ettepanekuid materjalitehnoloogia valdkonna jätkusuutlikumaks ümberkorraldamiseks. Omab põhiteadmisi keskkonnakaitsetehnoloogiast. Tunneb säästva arengu põhiprintsiipe ja suudab neid analüüsida. Suudab iseseisvalt ellu viia lihtsama materjalidega seotud (teoreetilise) arendusprojekti, leida ja analüüsida projekti teostamiseks vajalikku informatsiooni.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 224 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 322 akadeemilist õppetundi

EAP:

21

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

EKX0020, EKX0030- Tiia Plamus

KAK0081- Marina Kritševskaja

KMX0060- Tiia Plamus

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee

Hind:

1155 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: Keskharidus ja motivatsioonikiri.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

1155 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt.

Maht:

auditoorne õppetöö:
224 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
322 akadeemilist õppetundi

EAP:

21

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee