Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehnilistel konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamise ja rekonstrueerimistööde koordineerimise alal. Luua eeldus tehnilise konsultandi teenuse osutamiseks.

Sihtgrupp:

Spetsialistid, kellel on soov omandada teadmisi ja asuda täitma tehnilise konsultandi ülesandeid: koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine; rekonstrueerimistööde koordineerimine; suhtlemine korteriühistuga; kohaliku omavalitsusega; projekteerijate ja töövõtjatega.

Eeldused:

Koolitusel osalejal on vajalik eelnevalt tutvuda määruses kirjeldatud toetuse tehniliste tingumuste ja tehnilisele konsultandile esitatud nõuetega - Määrus - Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023013). Nõuded tehnilisele konsultandile on toodud § 8.

Teemad:

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotlemise tehnilised tingimused. Tehnilise konsultandi koostöö korteriühistu juhatusega. Nõuded ehitusprojektidele. Nõuded hoone sisekliima tagamiseks. Küttesüsteemid ja nende uuendamine. Nõuded korterelamute õhuvahetusele; õhuvahetuse tagamise põhimõtted. Toimivad ventilatsiooni seadmed; Projekteerimis- ja ehitushangete korraldamine ja ehitushangete läbiviimine hankeregistris.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu teab ja juhindub töös toetuse taotlemise tehnilistest tingimustest; oskab nõustada taotlejat projekteerimis- ja ehitushangete korraldamisel ja ehitushangete läbiviimisel hankeregistris; teab nõudeid korterelamu tehnosüsteemide uuendamiseks vastavalt toetuse nõuetele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Jana Toome, Urmas Mardi, Kärt Kraaving, Erki Soekov, Jarlo Dorbek, Liina Laas, Targo Kalamees, Aivar Rant

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee

Hind:

550 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

29.05.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Ajakava:

31.05.2024


09:00 - 11:00

Korterelamute rekonstrueerimise toetuse tingimused.
Lektor: Jana Toome, EASi ja KredExi ühendusasutus


11:00 - 11:15

kohvipaus


11:15 - 13:15

Korteriühistu õiguslik staatus ja juhtimise põhialused. Üldkoosolekute korraldamise põhimõtted. Viimastel aastatel toimunud õiguslikud muudatused 24.05.2020 ja 01.02.2023
Lektor: Urmas Mardi, Eesti Korteriühistu Liit


13:15 - 14:00

lõuna


14:00 - 16:00

Struktuuritoetuste register: e-toetus.
Lektor: Kärt Kraaving, Riigi Tugiteenuste Keskus


06.06.2024


09:00 - 10:30

Riigihangete register - ehitushangete läbiviimine.
Lektor: Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ


10:30 - 10:45

kohvipaus


10:45 - 12:15

Riigihangete register - ehitushangete läbiviimine.
Lektor: Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ


12:15 - 13:00

lõuna


13:00 - 14:30

Projekteerimis-ja ehitushangete läbiviimine, ehitusdokumentatsioon, ehitusteatis, ehitusluba, erisused.
Lektor: Erki Soekov, TalTech lektor


14:30 - 14:45

kohvipaus


14:45 - 16:30

Projekteerimis-ja ehitushangete läbiviimine, ehitusdokumentatsioon, ehitusteatis, ehitusluba, erisused.
Lektor: Erki Soekov, TalTech lektor


17.06.2024


09:00 - 10:30

ETA ja KEK mõisted ja arvutamine näidete alusel. Nõuded sisekliima tagamiseks.
Lektor: Liina Laas, Inseneribüroo Reaal


10:30 - 10:45

kohvipaus


10:45 - 13:15

Välispiirded, fassaaditööd.
Lektor: Targo Kalamees, TalTech


13:15 - 13:45

lõuna


13:45 - 15:15

Küttesüsteemid ja nende uuendamine.
Lektor: Aivar Rant, TalTech lektor


15:15 - 15:30

kohvipaus


15:30 - 17:00

Küttesüsteemid ja nende uuendamine.
Lektor: Aivar Rant, TalTech lektor


17:00 - 18:00

Lõputest


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

550 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
6 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee