Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kava eesmärgiks on:
- anda ülevaade ehituskonstruktsioonide projekteerimisel kasutatavast tarkvarast;
- õpetada lõplike elementide meetodi kasutamise põhimõtteid;
- õpetada teras- ja raudbetoonkonstruktsioonide modelleerimise põhimõtteid;
- anda oskused BIM tehnoloogia rakendamiseks ehitusprojektides, ülevaate selle kontseptsioonist, modelleerimise meetoditest ja tehnoloogia kasutatavatest vahenditest.

Sihtgrupp:

Ehituse, arhitektuuri või projekteerimise valdkonnas töötavad inimesed.

Eeldused:

Eelduseks on omandatud tehnika- või ehitusvaldkonna eriala või vastava töökogemuse olemasolu.
Osaleja oskab algtasemel kasutada programmi AutoDesk Revit Structure Suite.

Teemad:

NTS1810 Raalprojekteerimine, 6 EAP/sügis 2023
NTS1880 Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM), 6 EAP/kevad 2024

Õpiväljund:

Kava läbinu:
- oskab kasutada lõplike elementide meetodit ehituskonstruktsioonide staatika arvutustes ja põhjendada lõpliku elemendi tüübi valikut;
- oskab kasutada staatika arvutustes programme Robot Millennium ja Staad Pro ja kontrollida saadud arvutustulemuste õigsust;
- teab ehituse informatsiooni modelleerimise süsteemi töötamise põhimõtteid ning oskab algtasemel kasutada programmi AutoDesk Revit Structure Suite;
- omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast, modelleerimise põhimõtetest ning oskab BIM-i vahendeid rakendada.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ragnar Pabort (NTS1810), Pille-Riin Peet (NTS1880)

Kontakt:

Mihkel Kiviste, 620 4800, mihkel.kiviste@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

660 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: omandatud tehnika- või ehitusvaldkonna eriala või vastav töökogemus. Lisatingimus: vestlus.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, Puiestee 78, TARTU

Hind:

660 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
128 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
184 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Mihkel Kiviste, 620 4800, mihkel.kiviste@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee