Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Omandada praktilised oskused tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemide projekteerimisel.

Sihtgrupp:

Kõik, kes soovivad saada süvendatud teadmisi ja praktilisi oskuseid protsesside automatiseerimisest.

Eeldused:

Haridusnõue keskharidus, soovitav tehniline kõrg- või kutseharidus.
Kandideerimise lisatingimused : vestlus

Teemad:

RAA0580 Automaatikavahendid - 6 EAP, sügissemester, sessioonõpe
RAA0520 Robottehnilised süsteemid - 6 EAP, sügissemester, sessioonõpe
RAA0550 Programmeeritavad kontrollerid - 6 EAP, kevadsemester, sessioonõpe

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinud õppur:
• teab andurite, täiturite, releeregulaatorite ja kontrollerite tööpõhimõtteid, tunneb automaatikavahendite tingmärke ja programmeerimise printsiipe, protsessijuhtimisprogrammi ehitust ja iseloomustust;
• oskab lahti mõtestada lihtsamaid automaatikaseadmete struktuurskeeme; valdab erialaseid termineid;
• oskab koostada tüüpiliste tehnoloogiliste protsesside parameetrite juhtimisskeeme;
• omab ettekujutust automatiseeritud juhtimise põhimõtetest ning tunneb juhtimissüsteemi elemente ja komponente;
• mõistab juhtimisprogrammi ja operaatoriliidese (HMI) abil protsessi visualiseerimise vahelisi seoseid;
• oskab koostada, eristada ja kirjeldada elektrialaseid põhimõttelisi, montaaži- ja operatiivjooniseid ning skeeme; tunneb elektrialaste jooniste elemente;
• oskab programmeerida tööstusroboteid, tunneb virtuaalse robotitehnika tarkvarapakette;
• oskab probleeme meeskonnatööna lahendada.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 420 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

RAA0580 Sergei Pavlov, Sergei Ponomar

RAA0520 Sergei Pavlov

RAA0550 Sergei Ponomar

Kontakt:

Sergei Pavlov, sergei.pavlov@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

990 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimused: Vähemalt keskharidus, vestlus. Soovitav tehniline kõrg-või kutseharidus.

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

990 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
420 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Sergei Pavlov, sergei.pavlov@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee