Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• Anda teadmised organisatsiooni juhtimise ja meeskonnatöö põhialustest, koostöö kujunemisest ning probleemide lahendamisest meeskonnas.
• Selgitada ettevõtte äriprotsesside sisu ja eesmärke, nende loomise, juhtimise ja arendamise põhimõtteid.
• Defineerida erinevaid ettevõtte äriprotsesside küpsuse hindamise mudeleid.
• Uurida erinevaid protsesside kaardistamise tarkvarasid ning leida nende valiku kriteeriume.
• Võimaldada osalejatel omandada nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi erinevatest projektide arendamise ja juhtimisega seotud aspektidest.
• Omandada oskused projekti tegevuste graafiku ja eelarve koostamiseks.
• Mõista ettevõtluse ja äritegevuse üldiseid printsiipe ning ettevõtja, töötajate ja klientide osa äritegevuses.
• Osata kirjutada äriplaani alustavale ettevõttele.

Sihtgrupp:

Kõik huvilised

Eeldused:

Omandatud keskharidus

Teemad:

RAH1230 Meeskonnatöö ja juhtimine, 3 EAP/sügissemester, sessioonõpe
MMK5270 Äriprotsesside juhtimine, 6 EAP/sügissemester, sessioonõpe
EVM0060 Projektijuhtimine, 6 EAP/kevadsemester, sessioonõpe
RAH1240 Ettevõtluse alused, 6 EAP/kevadsemester, sessioonõpe

Õpiväljund:

Kava läbinu:
• teab ja mõistab organisatsiooni olemust ja juhtimistegevusi organisatsioonis ning meeskonna toimimise põhialuseid;
• teab koostöö kujunemise põhimõtteid ning arvestab neid meeskonna kujundamisel;
• oskab argumenteeritult selgitada ettevõttes protsesside kavandamise, kaardistamise ja juhtimise vajadust;
• hindab ettevõtte protsesside juhtimise küpsuse astet ja toob välja tegevusi selle täiustamiseks;
• mõistab projektijuhtimise põhimõtteid ja suudab neid analüüsida;
• oskab nõuetekohaselt arvutada projektide kulusid ja eelarvet, analüüsida projektitulemusi kvaliteedinõuete seisukohast;
• oskab hinnata projekti vajalikke ressursse ja teostatavust, koostada projektiplaani ja töögraafikut;
• saab aru, mis on ettevõtlus, mõistab erinevusi ettevõtluse erinevate vormida vahel;
• oskab luua ettevõtet ja kirjutada uuele ettevõttele äriplaani;
• teab uue ettevõtte tegevuse alustamisega seotud probleemide võrgustikku.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 56 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 490 akadeemilist õppetundi

EAP:

21

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Monika Kuusmann-Pajo RAH1230, RAH1240 ja NTU0050, Algis Perens MMK5270

Kontakt:

Mare Roosileht, +372 520 1853, mare.roosileht@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

1155 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: keskharidus, esitada motivatsioonikiri meili teel.

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

1155 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
56 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
490 akadeemilist õppetundi

EAP:

21

Kontakt:

Mare Roosileht, +372 520 1853, mare.roosileht@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee