Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Pakkuda akadeemilist ning erialast inglise keele ja eesti ametikeele koolitust keelealaste teadmiste ja oskuste omandamiseks/uuendamiseks/täiendamiseks, sest mitme keele omandamine on kasulik nii Eesti tööturul kui ka rahvusvahelise töökogemuse võimalust arvesse võttes.
Parandada erialase inglise keele oskust erinevate osaoskuste (lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine) ning sõnavara arendamise kaudu tasemel B2/C1, mis võimaldab selgitada erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult ning osaleda erialastes aruteludes.
Anda põhioskuseid eestikeelsete ametikirjade koostamiseks ja vormistamiseks ning suhtlemiseks kolleegide, äripartnerite ja klientidega.

Sihtgrupp:

Ettevõtetes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või täiendada oma eesti ja inglise keele alaseid teadmisi. Koolitus- ja kõrgharidussüsteemis töötavad inimesed, kes vajavad igapäevase töö sujuvaks korraldamiseks väga head akadeemilise inglise keele ja eesti ametikeele oskust. Sihtrühmaks on ka töötud, kelle eesti keele ja inglise keele tase on vähemalt B1.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus, inglise keele taseme täpsustamiseks toimub online test. Toimub vestlus kohapeal (Kohtla-Järve, Järveküla tee 75)

Teemad:

RAH1360 Akadeemiline inglise keel, 3 EAP/sügissemester (sessioonõpe)
RAH1200 Erialane eneseväljendus inglise keeles, 6 EAP/kevadsemester (sessioonõpe)
RAH0870 Eesti ametikeel, 4EAP/kevad (sessioonõpe)

Õpiväljund:

Kava läbinu:

1) on teadlik akadeemilisele sõnavarale iseloomulikest tunnustest;
2) tunneb põhilisi lugemisstrateegiaid ja oskab neid rakendada erinevat tüüpi akadeemiliste tekstide mõistmisel;
3) oskab ette valmistada ja teha ettekandeid aktuaalsetel teemadel, analüüsida ettekandeid ja anda tagasisidet kaaslase ettekandele;
4) suudab aru saada erialastest tekstidest ja suulisest kõnest ning oskab neid refereerida nii suuliselt kui kirjalikult;
5) oskab kasutada erialasõnastikke, teab erialaterminoloogia selgitamise võtteid ning on omandanud vähemalt 100 erialast terminit.
6)oskab eesti keeles koostada ja vormistada eri liiki ametikirju.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 266 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Elo Raketski (RAH1360 ja RAH1200), Ingrid Prees (RAH0870)

Kontakt:

Katrin Kruut, +3723363933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

715 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Hind:

715 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
266 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Kontakt:

Katrin Kruut, +3723363933, katrin.kruut@taltech.ee