Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Arendada suhtlus- ja väljendusoskust vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2. Omandada sõnavara ja grammatika, et mõista pika ja keeruka jutu põhisisu ning kirjutada selgeid ja üksikasjalikke, sh poolametlikke tekste.
Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma.

Sihtgrupp:

Ettevõtetes töötavad spetsialistid, kelle igapäevatöö eeldab suhtlemist ning kirjalike tekstide koostamist või vajadust olla igapäevaselt kursis korrektse eesti keele põhimõtetega. Haridussüsteemis töötavad inimesed, kes vajavad igapäevase töö sujuvaks korraldamiseks väga head eesti keele oskust ning põhiteadmisi kultuuridevahelistest erinevustest. Sihtrühmaks on ka töötud või tööd otsivad noored, kelle eesti keele tase on vähemalt B1.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus. Kandideerimise lisatingimus: toimub kohapeal nii on-line test kui vestlus (Kohtla-Järve, Järveküla tee 75)

Teemad:

RAH0550 Eesti keel kesktasemele, 4 EAP/sügis- või kevadaine (sessioonõpe)
EVK0033 Eesti keel III, 6 EAP/kevadaine (sessioonõpe)
EVK0080 Mitmekultuuriline keskkond, 3 EAP/kevadaine (sessioonõpe)

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
1) saab hakkama suhtlusega tuttavates olukordades;
2) tunneb hästi keskset sõnavara ja suudab tuletada tundmatute sõnade tähendust;
3) tunneb tasemele vastavat grammatikat ja õigekirja;
4) oskab kirjutada argumenteeritud tekste;
5) suudab pidada ettekandeid ja osaleda arutluses;
6) oskab kirjutada esseed ja poolametlikku teksti;
7) oskab liigitada kultuure;
8) mõistab kultuurilisi iseärasusi nii aja kasutamisel kui ka läbirääkimiste ja koosolekute pidamisel;
9) oskab arutleda kultuurse inimese teemal.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 278 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ingrid Prees (EVK0080)

Valentina Limonova (EVK0033 ja RAH0550)

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

715 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimuseks eelnevalt omandatud keskharidus, lisatingimus: test ja vestlus kohapeal.

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

Taltech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

715 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
68 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
278 akadeemilist õppetundi

EAP:

13

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee