Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Pakkuda enesetäiendamise koolitust, et mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, õppida tundma põhilisi suhtlemistehnikaid ja osata neid kasutada suhtlemissituatsioonides. Anda teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja õpetada teadlikult neisse suhtuma. Terviklike sidusate tarbe- ja teadustekstide koostamisel anda teadmisi ortograafia põhimõtetest ning keelekäsiraamatute kasutamisest. Võimaldada osalejal esineda auditooriumi ees erialase sõnavõtuga.

Sihtgrupp:

Ettevõtetes töötavad spetsialistid, kelle igapäevatöö eeldab suhtlemist ning tarbe- ja teadustekstide koostamist või vajadust olla igapäevaselt kursis korrektse eesti keele põhimõtetega. Sihtrühmaks on ka töötud või tööd otsivad noored, kelle eesti keele tase on vähemalt B2.

Eeldused:

Vähemalt keskharidus

Teemad:

RAH1280 Eesti keele väljendusõpetus ja esinemise alused, 3EAP/sügisaine (sessioonõpe)
RAH1220 Suhtlemispsühholoogia, 6EAP/sügisaine (sessioonõpe)

EVK0080 Mitmekultuuriline keskkond, 3EAP/kevadaine ( sessioonõpe)

Õpiväljund:

Mikrokraadikava läbinu:
1) kirjutab selgeid tihedaid struktureeritud tekste;
2) tunneb tekstis ära ortograafia- ja sõnastusvead ning oskab neid keelehooldeallikate toel parandada;
3) esitab erialasel teemal miniloengu ning tuleb toime auditooriumi küsimustele vastamisega;
4) mõistab suhtlemise sisu ja põhiprotsesse;
5) oskab analüüsida suhtlemise käigus toimuvat ning rakendada seda oma suhtlemisoskuse parandamiseks;
6) tunneb põhilisi suhtlemistehnikaid ning oskab neid kasutada erinevates suhtlemissituatsioonides;
7) tunneb psühholoogilisi grupiprotsesse ning oskab rakendada neid teadmisi meeskonnatöös;
8) tunneb ja oskab rakendada eneseregulatsiooni ning abistamise võtteid tööalase läbipõlemise ennetamiseks;
9) oskab liigitada kultuure;
10) mõistab kultuurilisi iseärasusi nii aja kasutamisel kui ka läbirääkimiste ja koosolekute pidamisel;
11) oskab arutleda kultuurse inimese teemal.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 60 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 252 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ingrid Prees (RAH1280, EVK0080, RAH1220)

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Hind:

660 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimuseks eelnevalt omandatud keskharidus, lisatingimus - vestlus (veebis).

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Hind:

660 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
60 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
252 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

Ingrid Prees, +372 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee