Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadikava eesmärgiks on anda pädevused toidu ja toitumise valdkonnas. Kava lõpetamine võimaldab töötada ametites, kus vajatakse valdkonna alusteadmisi või eelneva bakalaureusekraadi/rakenduskõrghariduse olemasolul jätkata õpinguid Toidutehnoloogia ja -arenduse magistriõppes.

Sihtgrupp:

Vähemalt keskharidusega täiskasvanud, kes soovivad täiendada teadmisi toidu ja toitumise vallas.

Eeldused:

Keskharidus
Vestlus

Teemad:

YKI0022 - Labori töövõtted/3 EAP/sügissemester
YKL0063 - Biokeemia/9 EAP/kevadsemester
KTO0290 - Mikrobioloogia/6 EAP/sügissemester
KTO0360 - Toidukeemia/6 EAP/sügissemester (eelduseks Biokeemia YKL0063)
KTO0310 - Toitumisõpetus/6 EAP/kevadsemester
LKT0210 - Toiduhügieen/3 EAP/kevadsemester (eelduseks Mikrobioloogia KTO0290)

Õpiväljund:

• omab süsteemseid teadmisi mikrobioloogias, bio- ja toidukeemias, toitumises ning toiduhügieenis, et jätkata õpinguid lähedasel erialal või töötada ametites, kus vajatakse valdkonna alusteadmisi;
• omab süsteemset arusaama eriala põhimõistetest, -probleemidest ning arengusuundadest;
• tunneb ja oskab kasutada kaasaegseid bio- ja toidutehnoloogia seadmeid ja meetodeid;
• sooritab kõik õppekava ained positiivselt.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 352 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 506 akadeemilist õppetundi

EAP:

33

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ly Villo (YKL0063) - Keemia ja biotehnoloogia instituut; Pirjo Spuul (KTO0290) - Keemia ja biotehnoloogia; Tiina Lõugas (KTO0360) Keemia ja biotehnoloogia instituut; Viia Lepane, Kaie Laane(YKI0022) -Keemia osakond, Tagli Pitsi KTO0310, Kristel Vene LKT0210

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Katrin Laos

Hind:

1815 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 5 osalejat. Kandideerimistingimused keskharidus, vestlus (23.august kell 10:00) TEAMSES.

Asukoht:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

1815 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
352 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
506 akadeemilist õppetundi

EAP:

33

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 620 3600, avatudope@taltech.ee; kavajuht Katrin Laos