Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kujundada teadlik ja oskuslik äriühingu omanikkonna ning ühiskonna liige. Selleks mõtestatakse lahti äriühingute valitsemise ja üldjuhtimise olemus ning selgitatakse välja organisatsiooni põhielemendid ja nende seosed seatud eesmärgi (purpose) täitmisel.

Sihtgrupp:

Äriühingute omanikud

Eeldused:

Nõudeks on kõrgharidus

Teemad:

MMO5631 Juhtimise alused 6 EAP Mike Wahl Kevadsemester / sessioonõpe
MMO5440 Äriühingute valitsemine ja ärieetika 6 EAP Mike Wahl Sügissemester / sessioonõpe

Õpiväljund:

Kava läbinu:
*Teab, tunneb ja saab aru üldjuhtimise olemusest, mõistab äriühingute juriidilist regulatsiooni ja praktilist toimimist.
*Oskab koostada äriühingu omanikkonna strateegiat.
*Mõistab väärtuste olulisust ja nende mõju strateegia elluviimist soodustava kultuuri kujundamisel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 240 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Mike Wahl MMO5440 Äriühingute valitsemine ja ärieetika 6EAP Sügissemester/ sessioonõpe

Mike Wahl MMO5631 Juhtimise alused 6EAP Kevadsemester / sessioonõpe

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Marit Oja, 620 3950, marit.oja@taltech.ee

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kavale võetakse vastu 25 osalejat. Grupp avatakse vähemalt 6 osalejaga. Nõutav on kõrgharidus ja kandideerimiseks palume esitada motivatsioonikiri.

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Hind:

840 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
72 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
240 akadeemilist õppetundi

EAP:

12

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Marit Oja, 620 3950, marit.oja@taltech.ee