Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadi kava eesmärgiks on anda osalejatele arusaamine ja arendada kriitilist lähenemist värbamis- ja valikumeetoditele ja -protsessidele ning anda oskused kuidas tulemuslikult töötajaid otsida ja teha valikuid õigete inimeste värbamiseks vakantsetele ametikohtadele.

Sihtgrupp:

Personali spetsialistid ja juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste värbamine ja valik.

Eeldused:

Nõutav bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.

Teemad:

MMP5610 - Tööturuprotsessid ja poliitika/6 EAP/sügissemester
MMP5630 - Personali valik ja hindamine/6EAP/sügissemester
MMP5650 - Tööpsühholoogia/6EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

Mikrokraadi kava läbinu:
• oskab hinnata tööturu situatsiooni ja sellest tulenevaid võimalusi sobivate kandidaatide leidmiseks;
• oskab teha tööanalüüsi ja selle pinnalt koostada vakantse töökoha täitmiseks sobivat töö- ja isikukirjeldust;
• oskab luua ametikoha täitmiseks sobivat värbamisprotsessi ja valida sobivaid värbamismeetodeid;
• teab värbamisele esitatavaid eetilisi nõudmisi, oskab nendega arvestada värbamisprotsessi kujundades ja on valmis neid järgima

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 372 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Liina Randmann (MMP5650, MMP5630 ärikorralduse instituut); Velli Parts (MMP5610 ärikorralduse instituut)

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee

Hind:

1260 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vajalik oskus lugeda inglisekeelset teaduskirjandust.

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Hind:

1260 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
96 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
372 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee