Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadi eesmärk on anda teadmised ja oskused kujundada ja arendada töökeskkondi kõikidel tasanditel töötavatele töötajatele, mis tagaks inimeste suurema rahulolu ja samas ka parandaks ka organisatsioonide tootlikkust, kohanemisvõimet ja tõhusust.

Sihtgrupp:

Personalitöötajad ja –juhid, töökeskkonna spetsialistid, keskastmejuhid, juhi assistendid ja kõik teised, kes puutuvad kokku töö ja töökeskkonna korraldamisega.

Eeldused:

Bakalaureuse kraad

Teemad:

MMP5610 Tööturuprotsessid ja poliitika, 6 EAP/sügissemester
MMP5203 Tööelukvaliteedi juhtimine, 6 EAP/sügissemester
MMP5650 Tööpsühholoogia, 6 EAP/kevadsemester
MMP5600 Personaliuuringud, 6 EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

Koolituse läbinu oskab:
- kujundada strateegiaid töökeskkonna kvaliteedi parandamiseks ja parema tasakaalu saavutamiseks;
- hinnata ja kujundada töökohti ning koostada töökeskkonna riskianalüüsi;
- hinnata psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju ning oskab rakendada ennetavaid meetmeid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 160 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 464 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Velli Parts MMP5610, MMP5600; Karin Reinhold MMP5203; Liina Randmann MMP5650 -Ärikorralduse instituut

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Liina Randmann, 6202656

Hind:

1680 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt Taltechi hinnakirjale ainepunkti põhiselt ja vaadatakse üle igal õppeaastal. Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Nõutav bakalaureusekraad või vastava taseme kõrgharidus.

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Hind:

1680 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt Taltechi hinnakirjale ainepunkti põhiselt ja vaadatakse üle igal õppeaastal. Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
160 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
464 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Liina Randmann, 6202656