Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Mikrokraadi läbimine annab süstematiseeritud ülevaate digitaalse turunduse mõistetest, olemusest, kontseptuaalsest raamistikust ja rollist turunduses, integreeritud kommunikatsioonist digitaalsetes kanalites, turundusautomaatikast ning tehnoloogia arenguga seonduvatest probleemidest digitaalses turunduses.
Kava eesmärgiks on anda süvendatud teadmised turundusuuringute teoreetilistest alustest ja uuringute kasutamisest praktikas; õpetada kasutama peamisi elamus- ja teenusedisaini tööriistu ning harjutada äriedu tagavaid etnograafilisi vaatlusi ja sotsiaalseid suhtlemisoskusi. Saada süvendatud teadmisi brändi juhtimise teoreetilistest mudelitest ja brändi juhtimisest praktikas.

Sihtgrupp:

Turundusvaldkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamaid teadmisi väiksemate moodulitena.

Eeldused:

Haridusnõue bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Teemad:

MMM5490 Turunduse digitaliseerimine/6 EAP/sügisemester
MMM5420 Turundusuuringud/6 EAP/sügissemester
MMM5410 Tarbijakäitumine/6 EAP/kevadsemester
MMM5460 Brändi juhtimine/6 EAP/kevadsemester

Õpiväljund:

• orienteerub digitaalse turunduse terminoloogias;
• tunneb digitaalse turunduse meetmestikku ning kaasaegseid infokommunikatsiooni tehnoloogilisi võimalusi rakendamaks neid turunduses ja müügis;
• valdab digitaalse turundustegevuse korraldamiseks vajalikke oskusi;
• mõistab suurandmete rolli ja võimalusi kaasaegses turundustegevuses;
• läheneb teaduslikult uurimis- ja probleemilahendamisprojektidele;
• analüüsib uuringuandmeid kvantitatiivselt (sh andmekaeve);
• kasutab kvalitaiivse analüüsi meetodeid, visualiseerib ja interpreteerib tulemusi;
• tunneb elamusturunduse teoreetilisi aluseid, oskab disainida elamustooteid ja –teenuseid;
• orienteerub uutes turundusparadigmades;
• oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööriistu kliendisegmendi määramiseks ja nende vajaduste kaardistamiseks;
• teab brändi juhtimise mudeleid ning oskab mõõta brändi tuntust läbi erinevate näitajate;
• valdab brändi uuringute meetodeid;
• oskab luua brändi praktikas ning mõõta ja määrata brändi positsiooni;
• teeb järeldusi ja parandusettepanekuid brändi positsiooni mõõtmistulemuste põhjal;
• oskab hinnata brändi selle näitajate põhjal.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 256 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 368 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

MMM5490- Kaarel Oja

MMM5420- Iivi Riivits-Arkonsuo

MMM5410- Oliver Parts

MMM5460- Rene Arvola

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Arvola

Hind:

1680 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Mikrokraadikavale võetakse vastu 10 osalejat. Kandideerimistingimused: bakalaureusekraad

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Asukoht:

Akadeemia tee 3, Tallinn

Hind:

1680 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Maht:

auditoorne õppetöö:
256 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
368 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Kontakt:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Katrin Arvola