Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade ettevõtte ressursside planeerimise, kliendihalduse, andmeaida ja andmeladude äriinfosüsteemidest, nende süsteemide integreerimisest ja mõjust äriprotsesside tõhususele. Luua tingimused omandamaks ERP tarkvara juurutamise ja arendamise oskusi ning praktiseerida ärirakenduste arendamist. Õpetada ärirakenduste pilve-ökosüsteemi ja majandustarkvara juurutamisel ning arendamisel arhitektuuriliste otsuste ja valikute tegemist.

Sihtgrupp:

Infotehnoloogia valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada teadmisi äriinfosüsteemidest ning Dynamics 365 Business Central tarkvara arendamisest.

Eeldused:

Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus

Teemad:

ITB8810 Äriinfosüsteemid, 6EAP/sügisaine
ITB2204 Infosüsteemide arendamine IV: ärirakendused, 12EAP/kevadaine

Õpiväljund:

Mikrokraadi läbinu:
- omab teadmisi kliendihaldussüsteemidest, andmeaida süsteemidest ja ettevõtte ressursihaldamise süsteemidest ning nende süsteemide juurutamise metoodikatest;
- teab erinevaid ärirakenduste tüüpe ja oskab neid valida ning juurutada;
- oskab kaardistada, analüüsida ja modelleerida äriprotsesse;
- omab põhjalikku ülevaadet ja praktilist kogemust Dynamics 365 Business Central tarkvara arendamisel;
- valdab Business Central tarkvara arhitektuuri ja baasfunktsionaalsust.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 360 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tauno Treier - aine koodiga ITB8810

Rivo Lemmik - aine koodiga ITB2204

Kontakt:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee

Hind:

1350 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppe hinnakirjale.

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

1350 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind kujuneb vastavalt avatud õppe hinnakirjale.

Maht:

auditoorne õppetöö:
108 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
360 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee