Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Õpetada algteadmisi C# programmeerimiskeelest ning infosüsteemide arendamise tehnikate ning veebirakenduste loomise oskust.

Sihtgrupp:

Huvilised erinevatest valdkondadest, kes soovivad omandada baasteadmisi C# programmeerimiskeelest ja infosüsteemide arendamisest.

Eeldused:

Omandatud keskharidus

Teemad:

ITB2201 Infosüsteemide arendamine I: baasoskused, 12 EAP sügissemester
ITB2202 Infosüsteemide arendamine II: arendamise tehnikad ja veebirakendused, 12 EAP kevadsemester

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur:
- omab praktiliselt tunnetatud arusaamist tarkvaraarenduse infosüsteemide arendamise kõikidest etappidest;
- teab refaktoorimise, ühiktestimise, isedokumenteeruva, valideeritud ja evolotsioneeruva koodi mõisteid ja oskab neid infosüsteemide arendamisel kasutada;
- teab, mis on testidel tuginev tarkvaraarendus ning oskab ühikteste rakendada valideeritud ja evolutsioneeruva koodi kirjutamisel;
- tunneb ettevõtte infosüsteemide disaini ning arhitektuuri mustreid ja tehnikaid ning oskab neid kasutada;
- oskab keskmise raskusega infosüsteeme iseseisvalt kavandada ja arendada;
- tunneb (meeskondliku) tarkvara arendusprotsessi põhitõdesid ja oskab neid ka rakendada;
- on võimeline alustama tööd infosüsteemide (noorem)arendajana.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 144 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 480 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Liisa Jõgiste (õppeaine ITB2201)

Jelena Vendelin (õppeaine ITB2202)

Kontakt:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Hind:

1800 €/osaleja

Registreerumise algus

03.06.2024

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

1800 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
144 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
480 akadeemilist õppetundi

EAP:

24

Kontakt:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee