Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada osalejatele SQL (Structured Query Language) keele aluseid ning anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, tutvustada relatsiooniliste andmebaaside projekteerimist ning käsitleda päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega.

Eeldused:

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega.
NB! Koolitus eeldab Windows operatsioonisüsteemi kasutamist.

Teemad:

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse
* Andmete modelleerimine
* Võtmed, seosed, tabelite normaliseerimine

Relatsioonilise andmebaasi loomine
* Üldised SQL keelereeglid
* Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine (CREATE, DROP)
* Andmetüübid, kitsendused
* Tabeli struktuuri muutmine (ALTER)
* Andmete lisamine, muutmine, kustutamine (INSERT, UPDATE, DELETE)

Päringute kasutamine
* Päringute tegemine ühest tabelist (SELECT)
* Filtreerimistingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine (ORDER BY, GROUP BY, HAVING)
* Agregaatfunktsioonide kasutamine (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX)
* Vaadete ja alampäringute kasutamine.

Õpiväljund:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
* luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
* lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
* koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks;
* luua ja kasutada vaateid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

450 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

19.10.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitusel kasutatakse Microsoft SQL Server Express tarkvara (vabavaraline). NB! Koolitus eeldab Windows operatsioonisüsteemi kasutamist.

Asukoht:

Veebiseminar Whereby platvormil

Asukoht:

Veebiseminar Whereby platvormil

Hind:

450 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee