Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada osalejatele SQL (Structured Query Language) keele aluseid ning anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, tutvustada relatsiooniliste andmebaaside projekteerimist ning käsitleda päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi, et arendada osalejate oskusi päringute loomiseks reaalse maailma analüüsistsenaariumite kontekstis. Kursus viib osalejad läbi SQL-i põhitõdedest keerukamate päringute ja konstruktsioonide kasutamiseni.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud osalejatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike SQL päringute koostamisega ning puutuvad kokku olukordadega, kus ainult SQL keele põhitõdedest ei piisa. Kursuse sihtgrupp hõlmab nii IT-taustaga inimesi, aga ka analüütikuid, kliendihaldureid, finantsvaldkonna töötajaid ja kõiki, kes on huvitatud ja vajavad oma töös andmete hankimist andmebaasidest, et sealseid andmeid analüüsida kas SQL keele vahenditega või kasutada SQL päringute tulemusi andmete analüüsiks näiteks Excelis, Power BI-s vm analüüsitarkvaras.

Eeldused:

Varasem SQL keele põhitõdede tundmine või kursuse "SQL päringukeele algkursuse" eelnev läbimine

Teemad:

Andmete täpsem analüüs SQL aknafunktsioonidega

*Päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega (UNION, INTERSECT, EXCEPT)
*Tabelite ühendamise erinevad viisid (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN)
*Alampäringute kasutamine keerukamate mitmeastmeliste päringute käsitlemiseks
*Funktsioonide kasutamine päringutes

Täiendavad töövahendid

*Päringute optimeerimise tehnikad, indeksite olemus ja kasutamine
*Vaadete (VIEW) loomine, muutmine ja kasutamine
*Transaktsioonide kasutamine, lukustuse probleemid
*Täiustatud filtreerimine funktsioonidega EXISTS ja NOT EXISTS
*SQL programmeerimine – protseduurid ja funktsioonid
*Päästikute (trigerite) kasutamine, et võimaldada koodi automaatset käivitamist pärast DML-käsku või selle asemel
*Veakontrolli funktsioonide TRY, CATCH ja THROW kasutamine
*Tehisintellekti (AI) kasutamine SQL päringute loomisel ChatGPT abil

Õpiväljund:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
kasutada SQL-i analüütilisi funktsioone;
koostada keerukamaid mitmeastmelisi päringuid;
automatiseerida andmebaasi protsesse protseduuride, funktsioonide ja trigerite abil;
valida tehnikaid optimaalsete päringute koostamiseks.
luua ja kasutada vaateid ning transaktsioone
kasutada tehisintellekti (AI) võimalusi SQL päringute koostamisel ChatGPT abil.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

450 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

25.10.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitusel kasutatakse Microsoft SQL Server Express tarkvara (vabavaraline). NB! Koolitus eeldab Windows operatsioonisüsteemi kasutamist.

Asukoht:

Veebiseminar Whereby platvormil

Asukoht:

Veebiseminar Whereby platvormil

Hind:

450 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee