Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolitada audiitoreid, kes on võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Sihtgrupp:

Teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad

Eeldused:

Isikul peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, tal peab olema vähemalt neljaaastane töökogemus auditeerimisrühma liikmena, liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

Teemad:

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

Õpiväljund:

Oskused teha:
1. liiklusohutusele avalduva mõju hindamist;
2. teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist;
3. teedevõrgu ohutuse määramist;
4. teeohutuse kontrollimist;
5. ohutustamise ettepanekuid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 50 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 2 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

52

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

650 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

05.08.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

650 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
50 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
2 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

52

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee