Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Värskendada liiklusohutuse audiitorite teadmisi, et nad oleksid võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Sihtgrupp:

Teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad

Eeldused:

Isikul peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, ta peab olema viimase viie aasta jooksul läbinud liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimi esmakursuse, tal peab olema vähemalt neljaaastane töökogemus auditeerimisrühma juhi või liikmena ning liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

Teemad:

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

Õpiväljund:

Oskused teha:
1. liiklusohutusele avalduva mõju hindamist;
2. teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist;
3. teedevõrgu ohutuse määramist;
4. teeohutuse kontrollimist;
5. ohutustamise ettepanekuid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 22 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 4 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

TP:

26

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

320 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

05.08.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

320 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
22 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
4 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

TP:

26

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee