Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Sihtgrupp:

Kava on ette nähtud andmetega töötavatele inimestele ning ka kõikidele andmeteadmiste täiendamises huvitatule.

Eeldused:

Haridusnõue: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas.
Kandideerimise lisatingimused: vestlus (veebi kaudu)

Teemad:

EKV0020 Andmeteadus ja masinõpe- 6 EAP sügis sessioonõpe/ eelduseks Algteadmised programmeerimises
ITB8812 Andmete visualiseerimine- 6 EAP sügis sessioonõpe
RAM0730 Andmebaasisüsteemid -6 EAP kevad sessioonõpe / eelduseks algteadmised andmebaasides

Õpiväljund:

Kava läbinud õppur
• tunneb enamlevinud andmeteaduse põhimõtteid ja praktikaid ning andmete mudeldamistehnikaid;
• oskab valida ja rakendada sobivaid meetodeid andmeteaduse ülesannete lahendamiseks
• valib andmeteaduse ülesannete lahendamise algoritme
* oskab kasutades SQL keelt koostada lihtsat klient-serveri andmebaasi, luua erinevaid andmebaasiobjekte.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 80 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 388 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Olga Dunajeva EVK0020, ITB8812

Žanna Gratšjova RAM0730

Kontakt:

Olga Dunajeva, 336 3930, olga.dunajeva@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; avatud õppe keskus

Hind:

1110 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

21.06.2024 23:59

Kommentaar:

Kandideerimistingimuseks: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas Vastu võetakse maksimaalselt 8 õppurit. Toimub vestlus veebis kokkulepitud ajal.

Asukoht:

Järveküla tee 75

Asukoht:

Järveküla tee 75

Hind:

1110 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
80 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
388 akadeemilist õppetundi

EAP:

18

Kontakt:

Olga Dunajeva, 336 3930, olga.dunajeva@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; avatud õppe keskus