Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade keskmise ja suure suurusega mootorlaevade konstruktsioo-nilisest ülesehitusest, tehnilistest ruumidest, masinaruumidest, kinnistest ruumidest, trümmidest ning lastiruumidest. Selgitada ruumides liikumise eripärasid. Võimalikud ruumid, ruumielemendid, laevale omane inventar ja seadmed, kuhu on võimalik peita keelatud kaupa/aineid. Teenistuskoeraga liikumine laeval ning eelnimetatud ruumides.

Sihtgrupp:

EMTA uurimisosakonna või tollivaldkonna ametnikud. Teenistuskoerad.

Teemad:

* Laeva üldine konstruktsioon, ülesehitus, masinaruumid, kinnised ruumid (VOID), trümmid ja lastiruumid, nendes liikumine.
* Ligikaudne konstruktsioon ja ülesehitus
* Spetsiifilised ruumid laevas (VOID, torutunnel, masinaruum, avarii väljapääsud, võlliliini tunnel, varuosade laod, trümmid, ventilatsiooni sahtid, õliruum, kemikali ruum, värviruum, prügiruum, liftishahtid, korsten, kilbiruum, roolimasin, külm ja jaheruumid, eluruumid, sild)
* Fire plan, safety pla, Tank plan, Capacity plan
* Liikumine ruumides, ohud
* Liikumine ruumides koertega ning ohud (müra, vibratsioon, käivituvad kompressorid, sõrestik põrandad, sõrestik trepid, lahtised trepid tagant, redelid, reelingud, kõrgus)
* Korrektsed isikukaitsevahendid
* Õhutusmärgid laevas
* Liikumine tekil (torm, vihm, libedus) ja lastiruumides
* Terminid IK ja EK (VOID, shaft tunnel, pipe tunnel, ballasttankide tähistud DB, ST, FWT, BWT, DOT, LOST, LORT, BOST BWST clean dirty, FORT jne)
* Masinaruumi puhtus, õlised kaltsud, puhtad kaltsud ja hoidmine
* Võimalikud peidukohad salakaubale (praktilised näited)
* Salakauba otsimine (praktilised näited)
* Mootorlaeva külastus

Õpiväljund:

• Tunneb tänapäevase keskmise ja suure suurusega mootorlaeva ligikaudset konstruktsioonilist ülesehitust. On teadlik laevadel paiknevate spetsiifiliste ruumide olemasolust (nt, masinaruumid, avatud ja suletud voidid, võlliliin(id), torutunnel, avariiväljapääsud, tehnilised abiruumid, spetsiifilised lastiruumid, värvilaod, prügišaht(-id), liftišaht(-id), korstnašaht(-id), kilbiruum(-id), roolimasinaruum, külmkambrid jne) ning oskab neid laevas leida. Oskab otsida ja lugeda laeva ehituslikke jooniseid (Fire and Safety Plan, Capacity Plan, Tank Plan) ning nende järgi laevas liikuda.
• Tunneb laeva erinevates tehnilistes ruumides liikumise põhimõtteid ning seal valitsevaid ohtusid (müra, pöörlevad ja liikuvad mehhanismid, vibratsioon, kemikaalid, kõrgus, pingestatud seadmed, rõhu all olevad mehhanismid jne). Oskab valida vastavalt olukorrale korrektse isikukaitsevahendi. Tunneb peamisi laevas kasutatavaid ohutusmärke.
• Oskab laeva erinevates tehnilistes ruumides liikuda teenistuskoeraga ning on teadlik loomale ruumides valitsevatest täiendavatest ohtudest (avaused pilsiplaadistuses, sõrestikkattega käiguteed, kemikaalid, õli/mustus/tolm, järsud trepid, redelid jne).
• Oskab laeva välistekkidel liikuda tormi (laine, lengerdamine, vesi) ja madala temperatuuri (jäide, libedus) tingimustes. Kaubaruumides liikumine laadimise/lossimise tingimustes.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tarmo Post, Siim Tuur

Kontakt:

Täiendusõpe, +3726135588, marinetraining@taltech.ee

Hind:

420 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

17.06.2024 23:59

Hind:

420 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
20 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Täiendusõpe, +3726135588, marinetraining@taltech.ee