Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Arenguprogrammi eesmärk on parendada IT projektijuhtide töökvaliteeti, arendades kompetentse valdkondades, milles esineb enim väljakutseid ja probleeme.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupiks on IT projektide projektijuhid, kellel on vähemalt ühe IT projekti juhtimise kogemus.

Teemad:

Arenguprogramm koosneb kolmest moodulist:

I Projektijuhi üldised ja toetavad kompetentsid

• Erinevate projektijuhtimise metoodikate valik ja rakendamine;
• Projektijuhtimise mudeli kaardistamine ja valik erinevates organisatsioonides;

II Projekti läbiviimise alased kompetentsid

Taust ja hetkeolukord
• Trendid ja tehnoloogia mõju äridele
• Kaasaegse juhtimise väljakutsed
• Keerukus ja sobivad meetodid
Organisatsiooni strateegia
• Situatsiooni teadlikkus (situational awarness)
• Org.eesmärgid
• Töötajate kaasamine
• Strateegia kaardi koostamine/kasutamine
• Meetme valik (waterfall, SLA, PM, kanban, scrum, LeSS, TDD, Lean StartUp)
• Org.struktuur/oskused
Agile ja Lean
• Lean mõteviis
• Agile Manifesto
• Heart of Agile
Agile product development
• Toote/teenuse sõnastamine
• Google Sprint
Agiilne tarne
• Agiilne meeskond, toetavad piirangud ja nende juhtimine
• Organisatsiooni agiilse transformatsiooni kavandamine ja elluviimine
• Scrum ja Large Scale Scrum (LeSS) tutvustus (rollid (ka juhi roll); tseremooniad; backlog, taskboard, burndown; juurutamine)
Retrospektiiv ja protsessi parendamine
• Meeskond ja pidevparendus
• Retrospektiivi praktikad (ka suures organisatsioonis)
• Parenduste elluviimine

III Juhtimisalased kompetentsid

• Projektijuhi liidrioskused
• Meeskonna loomine, juhtimine ja arendamine;
• Enesejuhtimine.

Õpiväljund:

IT PROJEKTIJUHTIDE ARENGUPROGRAMMi läbinu:
Oskab valida erinevate projektijuhtimise metoodikate vahel ning neid rakendada;
Oskab kaardistada projektijuhtimise mudelit ning hinnata selle sobivust organisatsioonides;
On teadlik kaasaegsetest trendidest ja tehnoloogiate mõjust äridele;
Oskab kirjeldada kaasaegse juhtimise väljakutseid;
Oskab rakendada agiilse meeskonna loomise, juhtimise ja arendamise metoodikaid;
Oskab kirjeldada ja rakendada projektijuhi liidrioskuseid ja enesejuhtimist.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 56 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Margus Alviste, Tiit Valm, Alek Kozlov, Enn Saar

Kontakt:

Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

1850 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

18.09.2024 23:59

Asukoht:

Ehitajate tee 5

Ajakava:

19.09.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lektor: Margus Alviste


04.10.2024


09:00 - 17:00

Projektijuhi üldised ja toetavad kompetentsid
Lektor: Tiit Valm


01.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lektor: Alek Kozlov


08.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lektor: Alek Kozlov


15.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lektor: Alek Kozlov


29.11.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lektor: Enn Saar


13.12.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lektor: Enn Saar


Asukoht:

Ehitajate tee 5

Hind:

1850 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
56 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee