Tallinna Tehnikaülikool

5G Koridori uuring Läti, Eesti ja Leedu jaoks

5G taristu kättesaadavus transpordikoridorides on oluline samm säästva liikuvuse edendamisel, transpordi- ja kaubaveo logistika innovatsiooni arendamisel ning liiklusohutuse parandamisel. Lisaks on teenuste järjepidevuse tagamine nii Via Baltica ja Rail Baltica transpordikoridorides kui ka üle riigipiiride maantee eduka digitaliseerimise ja arendamise oluline eeltingimus. Projekti raames viiakse läbi uuring, mis sisaldab tehnilisi lahendusi ja finantsmudeleid Via Baltica ja Rail Baltica transpordikoridoride vajamineva 5G juurutamise infrastruktuuri jaoks, mis on võimeline Balti riikides piiriüleselt 5G teenuseid osutama.

Täiendava informatsiooni projekti kohta leiad inglise keelsest veebist

EU