Tallinna Tehnikaülikool

Dekanaat

  • nõustab üliõpilasi õppetöö korralduse alal
  • korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist
  • valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta
  • annab tõendeid õppimise kohta
  • tegeleb õppeteenustasude arvestamisega
  • tegeleb stipendiumite määramisega
  • nõustab VÕTA küsimustes

Dekanaat on esimene koht, kuhu üliõpilased õppekorralduslike küsimustega pöörduda saavad.