Tallinna Tehnikaülikool

Teaduskonna juhtkond

Dekaan 

Professor Andrus Salupere, küberneetika instituudi tahkisemehaanika professor.
Loodusteaduskonna dekaan alates 2020. aasta 18. veebruarist.

Andrus Salupere
Dekaan Professor Andrus Salupere

Professor Salupere teadustöö on seotud pideva keskkonna mehaanika ja mittelineaarse laineleviga. Viimasel kümnendil on uuringute keskmes olnud mikrostruktuursetes tahkistes toimuvate dünaamiliste protsesside numbriline simuleerimine ning solitoni tüüpi lainete formeerumise ja levi seaduspärasuste selgitamine. Professor Salupere õpetab erinevaid mehaanika kursuseid. Tema juhendamisel on kaitstud viis doktoritööd.

Professor Andrus Salupere on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika erialal ja viibinud järeldoktorantuuris Pierre ja Marie Curie nimelises Pariisi VI Ülikoolis. Ta on töötanud külalisteadurina Cambridge Ülikoolis ja Oslo Ülikoolis. Tallinna Tehnikaülikoolis töötab professor Salupere alates 1986. aastast, professoriks valiti 2002. aastal ning 2017. aastal atesteeriti täisprofessoriks. 2013. aastal autasustati teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Prodekaanid

Õppeprodekaan, professor Vello Tõugu, toetab dekaani tagamaks teaduskonna õppetegevuse kvaliteetne ja sujuv toimimine.
Teadus- ja arendusprodekaan, professor Riina Aav, toetab dekaani teadus- ja arendustegevusega seotud tegevustes.

Teaduskonna nõukogu

Teaduskonna nõukogu on teaduskonna akadeemiline otsustuskogu kuhu kuuluvad instituutide direktorid, akadeemilise personali ja üliõpilaste esindajad ning välisliikmed. Teaduskonna nõukogu arutab ja otsustab teaduskonna tasemel õppe-, teadus- ja arendustegevusi.

1. Andrus Salupere, loodusteaduskonna dekaan, nõukogu esimees;
2. Olle Hints, geoloogia instituudi direktor;
3. Jaan Janno, küberneetika instituudi direktor;
4. Pirjo Spuul, keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor;
5. Rivo Uiboupin, meresüsteemide instituudi direktor;
6. Rutt Hints, geoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
7. Tõnis Kanger, keemia ja biotehnoloogia instituudi akadeemilise personali esindaja;
8. Sirje Sildever, meresüsteemide instituudi akadeemilise personali esindaja;
9. Marko Vendelin, küberneetika instituudi akadeemilise personali esindaja;
10. Helen Pais, üliõpilaste esindaja;
11. Kristjan Siilak, üliõpilaste esindaja;
12. Argo Tammemäe, üliõpilaste esindaja;
13. Anne Kahru, dekaani poolt kutsutud välisliige.

Õppeprogrammide juhtimine

Õppeprogrammi juhib programmijuht, kelle vastutada on õppeprogrammiga seotud arendustegevused, õppeprogrammi ja õpetamise kvaliteet.

Programmijuhti nõustab tema tegevuses programminõukoda kuhu kuuluvad õppetööd läbiviivate õppejõudude, ülikooliväliste huvigruppide sh tööandjate ning üliõpilaste esindajad.

Teaduskonna programmijuhid leiad siit.

Teaduskonna tegevuskava 2022-2025

 Loodusteaduskonna tegevuskava 2022-2025