Tallinna Tehnikaülikool

Kaitstud doktoritööd

Kõuts, Mariliis Maa-teaduste filosoofiadoktor
Doktoritöö: Läänemere eutrofeerumise indikaatorite pikaajalised muutused

Raba, Grete Keemia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Mutsiinide ja kiudainete kometabolism soolestiku mikrobioota poolt

Lazouskaya, Marina Keemia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Ruteenium(IV) oksiidil põhinevad siiditrükiga pH-andurid toiduproovide mõõtmiseks

Risti, Robert Keemia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Kalorimeetria rakendamine lipolüütiliste ensüümide mehhanismide uurimiseks

Rammo, Matt Rakendusfüüsika doktorikraad
Doktoritöö: Kahefotoonne neeldumisspektroskoopia kui uus kvantitatiivne protoneerimise sond

Sirp, Alex Geenitehnoloogia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsiooniteguri TCF4 ekspressiooni ja funktsiooni kirjeldamine

Rebane-Klemm, Egle Geenitehnoloogia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Metaboolsed muutused jämesoole polüüpides ja nende roll vähi tekkes

Vasiliev, Grigory Geenitehnoloogia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Vase ja hõbeda nanoosakeste sünergilise koosmõju mehhanismid ja rakendamine uute antimikroobsete materjalide arendamiseks

Esvald, Eli-Eelika Geenitehnoloogia filosoofiadoktor
Doktoritöö: Aju-päritolu neurotroofse teguri stiimulsõltuva transkriptsiooni uuringud

Sadam, Helle filosoofiadoktor (geenitehnoloogia) 

Doktoritöö: Hulgiskleroosi ja tüüp-1 narkolepsiaga seotud immunodomineerivate epitoopide analüüs järgmise põlvkonna faagidisplei abil

Rosenberg, Merilin filosoofiadoktor (geenitehnoloogia)

Doktoritöö: Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta pindadega: metoodiline käsitlus

Eha, Kairit filosoofiadoktor (toiduteadus)

Doktoritöö: Lühiajalise termilise töötluse mõju karragenaanide struktuurile ja funktsionaalsetele omadustele

Mishra, Kamini Atindrakumar filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus

Silm, Estelle filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid

Volokhova, Maria filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks

Gavrilova, Julia filosoofiadoktor (geenitehnoloogia)

Doktoritöö: Metallioonide roll insuliini ja superoksiidi dismutaasi amüloidogeensetes omadustes

Tufail, Iram  filosoofiadoktor (rakendusfüüsika)

Doktoritöö: Põlevkivi kvaliteedi kiirmääramine spektraalsetel meetoditel

Amelin, Kirill filosoofiadoktor (rakendusfüüsika)

Doktoritöö: Sümmeetriarikkumiste avaldumine magnetergastuste teraherts-spektrites

Branovets, Jelena filosoofiadoktor (geenitehnoloogia)

Doktoritöö: Energeetika ja kaltsiumi käitlemine kreatiini puudulike hiirte südametes

Alam, Mahboob filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Uue orgaanilise ligandi kasutuselevõtt metalli ja lämmastikuga rikastatud süsinikmaterjalide sünteesimiseks

Kooli, Anni filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Hapnikku sisaldavate aromaatsete ühendite jätkusuutlik süntees ja dearomatiseerimine

Peedu, Laur filosoofiadoktor (rakendusfüüsika)

Doktoritöö: Spinn-lained tugeva anisotroopiaga magnetelektrilistes materjalides

Arju, Georg filosoofiadoktor (keemia)

Doktoritöö: Suure läbilaskevõimega peptidoomika meetodite arendamine ja juurutamine mikrobioloogilisteks uuringuteks

Rooda, Ilmatar Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese munasarja preovulatoorses folliikulis: mikroRNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja follikulaarvedelikus

Põld, Toomas Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Elektroentsefalograafilisel signaalil põhinevate indikaatorite kasutamine depressiooni sümptomite varaseks avastamiseks töötervishoius

Nurm, Kaja Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Transkriptisoonifaktorid FOXO3 ja TCF4 Huntingtoni tõves

Tiina Kontson Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisatsiooni uurimine ioonsetes vedelikes

Kristiina Kaldas Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Põlevkivi oksüdeerimine vees hapniku mõjul

Piia Jõul Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Uudsed analüüsimetoodikad keskkonnakahjulikke ühendeid sisaldavate proovide ettevalmistuseks ja analüüsiks

Madis Jaagura Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Toitumise ja kiudainete mõju inimese seedetrakti mikrobiootale in vitro ja in vivo

Dmitri Trubitsõn Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Organokatalüütiline enantioselektiivne N-alküleeritud indoolide süntees

Mariliis Kimm Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Oksindoolide asümmeetriline organokatalüütiline Wittigi [2,3] ümberasetusreaktsioon

Mihhail Zujev Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Eesti merealade prognoosisüsteemi arendamine vaatlusandmete assimileerimise abil

Dewi Kurnianingsih Arum Kusumahastuti Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: 24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksikoloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine

Ljudmila Klepinina Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Energiametabolismi ümberkorraldamine kasvajarakkude diferentseerimisel

Kefeng Ping Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Süsinikurikastel, metall–orgaanilistel võrestikel põhinevate materjalide disain ja nende kasutuselevõtt kemo- ja elektrokatalüütilistes rakendustes

Juhan Reimand Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Amüloid-β staatuse vastuolu PET-uuringul ning liikvorianalüüsil: Kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus

Merlin Sardis Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Metioniini ja histidiini jääkide keemiline modifitseerimine amüloid-β peptiidis. Vaskioonide mõju ja efekt fibrillisatsioonile

Anna Cowart Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud supramolekulaarsete süsteemide uurimine oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel

Laura Päeske Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Depressiooni avastamiseks kasutatavate elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute analüüs

Jürgen Tuvikene Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni ja translatsiooni regulatsioon

Mart Ratas Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Doktoritöö: Mittelineaarse lainelevi numbriline analüüs

Ahmed Alkarory Ahmed Abdalazeez Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Laine dispersiooni ja murdumise mõju mittelineaarsete lainete uhtekõrgusele erineva kujuga laugetel randadel

Andis Blaus Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Õietolmu ja taimestiku seostest tänapäeva maastikes taimede mitmekesisuse rekonstruktsioonideni läbi Holotseeni

Nataliia Kinash Filosoofiadoktori (rakendusmatemaatika) kraad
Doktoritöö: Pöördülesanded üldistatud subdifusioonivõrranditele

Jüri Teras Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Nahamelanoomi lokoregionaalne ravi

Gabor Zoltan Elek Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tsüklopropanoolide oksüdeerivad tsükliavamisreaktsioonid ja nende rakendus bioaktiivsete tsüklopeptiidide sünteesil

Rohit Bhadoria Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Heterobivalentsete molekulide disain ning nende rakendused keemilises bioloogias ja materjaliteaduses

Johan Viirok Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Doktoritöö: Magnetelektrilise nähtuse uurimine multiferroidides THz spektroskoopiaga

Monika Stoljarova Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Inimese mitokondriaalse genoomi massiivselt paralleelne sekveneerimine forensiliseks analüüsiks

Marina Teras Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid

Kai Lauri Filosoofiadoktori (biomedistiinitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Ureemiliste toksiinide elimineerimise hindamine dialüüsravil optiliste ja analüütiliste meetoditega

Jekaterina Krištal Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Diferentseeritud SH-SY5Y rakkude kasutamine Alzheimeri amüloid beeta peptiidi toksilisuse uurimiseks

Piret Saar-Reismaa Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Psühhoaktiivsete ühendite analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil

Palanivel Molaiyan Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Doktoritöö: Tahked elektrolüüdid fluoriidioon akudele

Mikk Kaasik Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Enantiomeerselt puhaste triasooli-põhiste halogeensideme doonorite süntees, iseloomustamine ja katalüütiline aktiivsus

Mart Reimund Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Uudsed aspektid lipoproteiinlipaasi stabiilsuse ja aktiivsuse regulatsioonis

Tarvi Teder Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Katalaasilaadse hüdroperoksiidlüaasi struktuursed ja katalüütilised omadused

Ursula Toom Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Ordoviitsiumi ja Siluri ajastu jäljekivistised Eestis

Tiina Drell Filosoofiadoktor (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Ema mikroobikoosluste ja enneaegse sünni mõju imiku seedetrakti mikrobioota kujunemisele

Ilja Maljutenko Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Vee tsirkulatsioon poolsuletud magevee mõjualas – Soome lahes ja Liivi lahes

Irshad Mohammad Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Toatemperatuursete fluoriidioon akude väljaarendamine

Jana Zernant Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: ABCA4 lookus kui monogeensete haiguste kompleksse geneetika mudel

Sander Rikka Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Laine- ja tuuleväljade määramine Läänemeres radarkaugseire andmetest

Elena Prigorchenko Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tsükloheksanohemikukurbit[n]uriilid, nende süntees, tekkemehhanism ja komplekseerumine

Anna-Liisa Kubo Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste ning polüoksometalaat-ioonvedelike toksilisuse uuringud meditsiiniliselt oluliste bakterite ja imetajarakkudega in vitro

Irena Jakobson Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Jahukastekindla introgressiivse suvenisuliini geneetiline analüüs

Stephanie Rendon De La Torre Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Doktoritöö: Majandusfüüsikast võrgustikesse: Eesti maksevõrgustike struktuur

Kärt Reitel Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tsüklopropaani derivaatide asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli liitumisreaktsioon

Eve-Ly Ojangu Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Klass XI müosiinide roll müürlooga arengus

Sandra Kaabel Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Hemikukurbituriilid kui anioonide retseptorid ning nende mehhanokeemiline süntees tahkes faasis

Indrek Mandre Filosoofiadoktori (rakendusmatemaatika) kraad
Doktoritöö: Eneseafiinsete hulkade statistilisest topograafiast

Merlin Liiv Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Järvesetete orgaanilise aine süsiniku ja lämmastiku suhte kasutusvõimalused pärastjääaegsete keskkonnamuutuste rekonstrueerimisel

Irina Suhhova Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Hoovuste muutlikkus ja struktuur stratifitseeritud Soome lahes

Sigrid Kalle Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, pentosidiini ja 4-püridokshappe näited

Joonas Pärn Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Paleopõhjavete päritolu ja geokeemiline areng Balti arteesiabasseini põhjaosas

Hanna Vihma Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: NFAT transkriptsioonitegurite närvitalitlusest sõltuv regulatsioon

Andra Noormägi Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Zn2+ ioonide ja keskkonnatingimuste mõju insuliini fibrillisatsioonile

Heidi Lees Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Analüüsimetoodikate arendamine keemiarelva- ja lõhkeainete kasutamise tuvastamiseks

Aleksandr Klepinin Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias

Priit Eek Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Arahhidoonhappe 11R-lipoksügenaasi struktuur ja regulatsioon

Katre Juganson Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila 

Karolin Oja Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Asendatud tsüklopentaan-1,2-dioonide oksüdeerimine

Moonika Viigimäe Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Ventrikulaarse repolarisatsiooni signaalide analüüs obstruktiivse uneapnoe korral

Andre Koit Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi ümberkorralduse jämesoole‐ ja rinnakasvajates

Maria Fomitšenko Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Tsükloheksaano-asendatud hemikukurbituriilide kromatograafiline analüüs ning nende vaheühendite mass-spektromeetriline iseloomustamine

Maksim Osheka Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Enantioselektiivne H-sideme katalüüsitud spirotsüklopropaneerimine ja Wittigi [2,3]-ümberasetusreaktsioon

Natalja Jepihhina Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Difusioonitakistuste heterogeensus südamelihasrakkudes

Martin Lints Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Doktoritöö: Optimeeritud signaalitöötlus mittelineaarsete komplekssete materjalide ja bioloogiliste kudede mittepurustavaks testimiseks ultraheliga

Sophie de Reguardati di Catstelfranco Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Doktoritöö: Kõrgtäpsusega standardid kvantitatiivses kahefootonses neeldumisspektroskoopias

Ruth Tomson Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Uureal ja kreatiniinil põhinevad parameetrid neeruasendusravi optilises monitooringus: patsiendi lihasmassi ja uurea tagasilöögi efekti hindamine

Sten Erm Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Ema-tütre multireaktorite süsteemide kasutamine mikroorganismide püsiseisundis kasvuruumi uurimisel

Irina Osadchuk Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Doktoritöö: Titaani ja iriidiumi komplekside struktuur ja katalüütilised omadused

Andrus Kaldma Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Soolevähi metaboolne remodelleerimine: muutused energiavoogudes

Kristi Luberg Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Doktoritöö: Inimese tropomüosiin-seoselised kinaasid A ja B: transkriptide mitmekesisusest uudsete inhibiitoriteni

Sirje Sildever Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Füüsikalis-keemiliste tegurite mõju kevadõitsengu mikrovetikate kooslustele ja populatsioonidele Läänemeres

Maris Skudra Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Doktoritöö: Termohaliinse struktuuri ja tsirkulatsiooni mustrid Liivi lahes

Margus Voolma Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Orgaanika- ja metalliderikaste põlevkivide/mustade kiltade geokeemiast Jordaanias ja Eestis

Peeter Laas Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Bakterplanktoni koosluse ajalis-ruumiline nišijaotus läbi keskkonnagradientide Läänemeres

Edith Soosaar Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Jõevee levik rannikumeres Riia lahe näitel

Kairi Kasemets Filosoofiadoktori (rakendusmatemaatika) kraad
Teema: Hetk- ja integraaltingimustega pöördülesanded paraboolsetele integrodiferentsiaalvõrranditele

Jürgen Arund Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Peamised kromofoorid ja fluorofoorid heitdialüsaadis neeruasendusravi optilise monitooringu nurgakividena

Erkki Kask Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Teema: Kesteriitsete päikesepatareide absorbermaterjalide uurimine mahtuvusspektroskoopiliste meetoditega

Kadri Aller Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Defineeritud koostisega söötmete arendamine ja kasutusalad piimhappebakteritele

Andrei Šamarin Filosoofiadoktori (biomedistiinitehnoloogia) kraad
Teema: Luustiku ainevahetuse ja morfoloogia hübriidkuvamine positronemissioontomograafia ja magnetresonantstomograafia abil

Kaspar Kevvai Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: 15N-märgistatud pärmihüdrolüsaatide rakendused Lactococcus lactis'e ja Saccharomyces cerevisiae ainevahetuse uurimisel

Karin Rosenstein Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Östradiooli ja progesterooni reguleeritud geenid inimese endomeetriumis

Gert Preegel Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid

Jekaterina Služenikina

Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Skatteromeetri meretuulte rakendused ja kvaliteedihinnang nende assimileerimisele numbrilise prognoosi mudelisse HIRLAM

Jekaterina Mazina Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Psühho- ja bioaktiivsete ainete tuvastamine erinevates proovimaatriksites kasutades fluoresentsspektroskoopia ja kapillaarelektroforeesi meetodeid

Anna Merkulova (Kazantseva) Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Alternatiivne splaising haiges ja terves koes

Jana Kazarjan Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Endogeensete antioksüdantide ja nende sünteetiliste analoogide uurimine kapillaarelektroforeesi meetodil

Ieva Grudzinska Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Ränivetikate stratigraafia ja Läänemere idaosa veetaseme muutused Holotseenis

Mario Öeren Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Tsükloheksüülhemikukurbituriilide arvutuskeemiline modelleerimine

Mari Kalda Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Ühe südameraku mehaanoenergeetika

Natalja Buhhalko Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Toitainete ja fütoplanktoni ajalis-ruumilist muutlikkust mõjutavad protsessid suvel Soome lahes

Sergei Zari Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Organokatalüütiline asümmeetriline liitumine küllastumata 1,4-dikarbonüülühenditele

Piret Laht Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: B-pleksiinid mõjutavad mikrotorukeste liikumise kaudu närvirakkude küpsemist

Niina Karro Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: ADP kompartmentatsiooni analüüs südamelihasrakkudes ja selle roll mitokondriaalse suure läbitavusega poori avanemise eest kaitsmisel

Kaur Jaanson Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Bakteriaalsetel kunstlikel kromosoomidel põhinevad transgeensed mudelid BDNF geeni regulatsiooni uurimiseks

Reio Põder Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Teema: Hapniku vakantsi dünaamika uurimine Sc-lisandiga tseeriumdioksiidis TMR abil

Sven Siir Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Bentoniitide (muutunud vulkaanituhkade) geokeemiline sisestratifikatsioon ja selle interpretatsioon

Kazbulat Sogenov Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: CO2 voo petrofüüsikalised mudelid Balti basseini perspektiivsetes ladustamiskohtades

Helike Lõhelaid Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema:Alleenoksiidi süntaas-lipoksügenaasi rada korallide stressivastuses

Normunds Stivrinš Filosoofiadoktori (Maa-teaduste) kraad
Teema: Pärastjääaja keskkonnatingimused, taimestik ja inimmõju Lätis

Kristella Hansen Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Prostaglandiinide süntees mere lülijalgsetes ja punavetikates.

Agne Velthut-Meikas

Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Munasarja folliikul kui munaraku küpsemise keskkond: granuloosrakkude ja follikulaarvedeliku roll ovulatsioonieelses arengus

Jaanus Suurväli Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16): osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis

Mailis Päri Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Hõimkonna Porifera oligoadenülaadi süntetaaside alamrühma iseloomustamine

Jekaterina Kazantseva Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: TAF4 alternatiivne splaising kui raku funktsioonide dünaamilise reguleerimise lüliti

Artur Noole Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees

Robert Tsanev Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Inimese Gli-valkude transkriptsioonilise repressordomeeni määramine ja struktuurilis-funktsionaalne iseloomustus

Dmitri Kartofelev Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Helitekke mittelineaarsed mehhanismid muusikalises akustikas

Sigrid Hade Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: GIS meetodite rakendused Paleosoikumi graptoliit-argilliidi ja keskkonnaseisundi muutlikkuse uuringutes

Kaspar Valgepea Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Absoluutselt kvantitatiivsetel oomikameetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine

Peep Pitk Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Proteiini- ja lipiidirikaste tahkete tapamajajäätmete anaeroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine

Toivo Kallaste Filosoofiadoktori (Maa-teaduste) kraad
Teema: Püroklastiline sanidiin Alam-Paleosoikumi bentoniitides – regionaalstratigraafia uus töövahend

Andres Anier Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Elektroentsefalogrammi komplekssuse hindamine aju monitooringul intensiivravis

Kristjan Pilt Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Optilise pulsilaine signaali analüüs arterite varase vananemise määramiseks diabeedihaigetel

Indrek Koppel Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: BDNF geeni avaldumise transkriptsioonilised mehhanismid

Minna Varikmaa Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Lihasrakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni struktuursed ja funktsionaalsed uuringud

Kerti Ausmees Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Heterobitsüklo[3.2.0]heptaanide süntees multikomponentse kaskaadreaktsiooniga

Jana Holmar Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Optiline meetod kusihappe eemaldamise määramiseks dialüüsiravi käigus

Julia Geller Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Eesti puugipopulatsioonis ringlevate Borrelia liikide tuvastamine ja geneetiline iseloomustus

Irina Stulova Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Piima koostise ja töötlemise mõju piimhappebakterite kasvule

Allan Niidu Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Tsüklopentaanide ja tetrahüdrofuraanide süntees

Victor Alari Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Mitmemastaapne tuulelainete modelleerimine Läänemeres

Kersti Jääger Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Mesenhümaalsete tüvirakkude diferentseerumine ja heterogeensus

Mervi Sepp Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Teema: Difusioonitakistuste hindamine kardiomüotsüütides kasutades kineetilisi mõõtmisi

Taavi Päll Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: CD44 hüaluroonhapet siduv domään kui uudne angiogeneesi inhibiitor

Julia Smirnova Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Redoks-aktiivsete valkude omaduste ja reaktsioonimehhanismide uurimine ESI-MS abil

Himani Khanduri Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Teema: Funktsionaalsete oksiidide magnetilised omadused 

Natalja Kabanova Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks

Tuuli Levandi Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Teraviljasortide võrdlev uurimus analüütiliste lahutusmeetodite ja kemomeetria abil

Tiina Krišćiunaite Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Piima kalgendatavuse uurimine

Rivo Uiboupin Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Kaugseire rakendused merepinna temperatuuri ja klorofülli väljade ajalis-ruumilise muutlikkuse uurimiseks Soome lahes

Aram Kazarjan Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Probiootilisi mikroorganisme sisaldavate ekstrudeeritud toiduainete ja loomasöötade tootmistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine

Anna Suhhova Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Nõrkade stressorite mõju avastamine inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilises signaali

Ranno Nahku Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Kriitiliste faktorite valideerimine bakterite füsioloogia uurimiseks akselerostaatsetes kultiveerimiseksperimentides

Petri-Jaan Lahtvee Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuv Lactococcus lactis’e energiametabolismi analüüs

Mari Sepp Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 funktsioonid ja seosed haigustega

Olga Gavrilova Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Jätkusuutliku arengu arvestusmeetodite arendamine ja rakendamine.

Olesja Bondarenko Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Rekombinantsetel sensorbakteritel ja inimese tüvirakkudel põhinevate in vitro testide väljatöötamine sünteetiliste nanoosakeste toksikoloogiliseks uurimiseks

Ann Tiiman Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Alzheimeri amüloid-ß peptiidide interaktsioonid Zn(II) ja Cu(II) ioonidega Juhendajad: vanemteadur Vello Tõugu (TTÜ geenitehnoloogia instituut) ja professor

Kristel Kodar Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Immuunglobuliin G glükosüleerituse profileerimine maovähihaigetel

Külliki Krabbi Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Klassikalise galaktoseemia ja mukopolüsahharidooside biokeemiline diagnostika Eestis

Kai Rosin Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Päikesekiirgus ja tuul kui kiirgusvälja kujunemise mõjurid veekogudes

Andrei Errapart Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Fotoelastsustomograafia lineaarses ja mittelineaarses lähenduses

Tatjana Tamberg Filosoofiadoktori (rakendusmatemaatika) kraad
Teema: Mõnedest lõplike 2-rühmade klassidest ja nende endomorfismipoolrühmadest

Taavi Liblik Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Termohaliinse struktuuri muutlikkus Soome lahes suvekuudel

Priidik Lagemaa Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Operatiivne prognoos Eesti merealadel

David W. Schryer Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Isotopoloogilise modelleerimise rakendamine heterogeensete bioloogiliste süsteemide ainevahetusvoo analüüsis

Indrek Reile Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: 3-alküültsüklopentaan-1,2-dioonid asümmeetrilistes oksüdeerimis- ja alküleerimisreaktsioonides 

Ardo Illaste Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Molekulaarsete liikumiste analüüs südamelihasrakkude

Jelena Gorbatšova Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: KE meetodite väljatöötamine taimsete fenoolsete ühendite ja vitamiinide analüüsiks

Tanel Peets Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Lainete dispersioon mikrostruktuuriga materjalides

Allan Olspert Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Sobemoviiruste VPg ja kattevalgu omadused

Leeli Amon Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Hilisjääaegsed taimkattemuutused Ida-Baltikumis taimsete makrojäänuste analüüsi põhjal

Anna-Liisa Peikolainen Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist

Kersti Tepp Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südameraku struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs

Natalja Makarõtševa Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Orgaaniliste ainete analüüs sette ja mulla proovides kõrgefektiivsete lahutusmeetodite abil

Monika Mortimer Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel

Kairit Zovo Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Rakulise vase proteoomi funktsionaalne iseloomustamine

Andrus Seiman Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Kapillaarelektroforeesil põhinev kaasaskantav analüsaator

Germo Väli Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Aine transpordi numbrilised eksperimendid Läänemeres

Ove Pärn Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Merejää deformatsioonid Soome lahes ning nende mõju laevaliiklusele

Olga Katargina Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Eestis tsirkuleerivate puukide abil ülekantavad patogeenid (puukentsefaliidiviirus, Anaplasma phagocytophilum, Babesia liigid) : nende levik ja geneetiline iseloomustus

Adrian Popp Filosoofiadoktori (Maa-teadused) kraad
Teema: Baltoskandia ja Saksamaa ordoviitsiumi proetiidsed trilobiidid

Kert Tamm Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Lainelevi ja interaktsiooni numbriline modelleerimine Mindlini tüüpi mikrostruktuursetes tahkistes

Tatjana Knjazeva Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Kapillaarelektroforeesi uued lahendused valkude lahutamisel ja uurimisel

Priit Pruunsild Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Närvitalitlusest sõltuvad transkriptsioonifaktorid ja inimese BDNF geeni avaldumise regulatsioo

Alla Maloverjan Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Selgroogsete fu kinaasi homoloogide roll Sonic Hedgehogi signaali ülekanderajas

Marju Laars Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli ja aldoolreaktsioon tsükliliste amiinide toimel

Merle Randrüüt Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Lainelevi mikrostruktuursetes tahkistes: üksik- ja perioodilised lained

Olga Bragina Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Sonic Hedgehog signaaliraja roll neurogeneesis ja vähi tekkes

Mihhail Berezovski Filosoofiadoktori (rakendusmehaanika) kraad
Teema: Lainelevi numbriline simulatsioon heterogeensetes ja mikrostruktuuriga materjalides

Tamara Aid-Pavlidis Filosoofisdoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: BDNF geeni struktuur ja regulatsioon

Merike Luman Filosoofiadoktori (biomeditsiinitehnoloogia) kraad
Teema: Dialüüsravi doosi ja patsientide toitumuse hindamine uudse optilise meetodiga

Kristin Lippur Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: 2,2´- bimorfoliini ja selle 5,5´- asendatud derivaatide asümmeetriline süntees

Kati Helmja Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Meetodid fenoolsete ühendite määramiseks ja nende antioksüdatiivsuse hindamiseks

Merike Sõmera Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Sobemoviirused: genoomi organisatsioon, rekombinatsioonipotentsiaal ja valgu P1 vajalikkus süsteemseks infektsiooniks

Jüri Virkepu Filosoofiadoktori (rakendusmatemaatika) kraad
Teema: Lagrange'i formalismist Lie teooriale ja harmooniline operaadostsillaator madalates dimensioonide

Marko Piirsoo Filosoofiadoktori (geenitehnoloogia) kraad
Teema: Schwanni rakkude arengu molekulaarsete mehhanismide selgitamine

Veljo Sinivee Filosoofiadoktori (rakendusfüüsika) kraad
Teema: Portatiivne ioniseeriva kiirguse spektromeeter "Gammamapper"

Lauri Ilison Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Solitonid ja üksiklained hierarhilistes Kortweigi- de Vries tüüpi süsteemides

Johan Anton Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Integraalse fotoelastsuse tehnoloogia jääkpingete määramiseks telgsümmeetrilistes klaasobjektides

Maie Bachmann Filosoofiadoktori (biomedistiinitehnoloogia) kraad
Teema: Moduleeritud mikrolainekiirguse mõju inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilisele signaalile

Dan Hüvonen Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Madalamõõduliste spinnsüsteemide terahertsspektroskoopia

Artur Jõgi Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: 4´- asendatud 2´, 3´-dideoksünukleosiidi analoogide süntees

Mario Kadastik Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Kahekordse laenguga Higgsi bosoni lagunemise analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale

Vilja Mardla Doktorikraad
Teema: Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine antiagregatiivsete ainete kombineerimisega

Fernando Perez-Caballero Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Süsinikaerogeelid 5-metüülresortsinoolist ja formaldehüüdist

Maria Cecilia Sarmiento Loodusteaduste doktori kraad (geenitehnoloogia)
Teema: RNA vaigistamise supressorid taimedes

Tiia Anmann Filosoofiadoktori (keemia) kraad
Teema: Integreeritud ja organiseeritud bioenergeetilised süsteemid südame ja aju rakkudes

Gennadi Lessin Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Rannikutsooni biokeemiline definitsioon kasutades numbrilist modelleerimist ja mõõtmisandmeid

Enno Pais Loodusteaduste doktori kraad (tehniline füüsika)
Teema: Pöördülesanded mittehomogeensete mälutuumade määramiseks soojusleviprotsessis

Katrin Trummal Filosoofiadoktori kraad (keemia ja geenitehnoloogia)
Teema: Vipera lebetina mürgi metallproteinaaside eraldamine, iseloomustamine ja spetsiifilisus