Tallinna Tehnikaülikool

Inseneri- ja loodusteaduskonna õppearenduse keskus


Õppimine ja õpetamine TalTechis lähtub kaasaegsetest, teaduslikest, tõenduspõhistest teadmistest. Meie akadeemilised töötajad õpetavad viisil, mis toetab tudengite mõtestatud õppimist ning aitab omandada tõhusaid õpi- ja enesejuhtimise oskuseid. 

Didaktikakeskused on toetav võrgustik, mis arendavad ja toetavad õppejõudude didaktikaliste ja haridustehnoloogiliste oskuste arendamist. Keskuse tegevus tugineb STEM didaktika teaduslikel alustel ja parimatel praktikatel.

Pakume:

  • Õppe- ja ainekava sidususe analüüs
  • Õpetamise ja hindamise metoodika valik
  • Õppe-metoodiliste materjalide koostamine
  • Portfoolio koostamine
  • Tunnivaatlused
  • Tandemõpe
  • CDIO põhimõtete kasutuselevõtu toetamine
  • Seminaride ja koolituste korraldamine
  • Mentorlus


Õppearenduse keskuse leht siseveebis.
Sellele Moodle lehele koondame õppearenduse keskuse poolt välja töötatud ja kogutud õpetamist toetavad materjalid akadeemilistele töötajatele.