Tallinna Tehnikaülikool

Teadusvaldkonnad

Geoloogia instituut

Aluspõhjageoloogia. Maavarade- ja rakendusgeoloogia. Isotoopgeoloogia. Kvaternaarigeoloogia. Kaevandustehnika, ringmajandus, virtuaalne- ja liitreaalsus.

Geoloogia instituudi uurimisrühmad

Keemia ja biotehnoloogia instituut

Analüütiliste ja arvutuskeemiliste meetodite arendamine regulatiivotsuste formuleerimiseks. Arvutuskeemia. Asümmeetriline süntees. Süsteemide ja sünteetiline bioloogia. Bioinformaatika. Biomeditsiin. Jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia. Katalüüs. Laborikiibid Asümmeetriline organokatalüüs. Ligniini lagundamise biokeemia. Lipiidide ja lipoproteiinide metabolism. Mehhanokeemiline süntees. Metalloproteoomika. Mikrofluidika. Mikrobioomika. Molekulaarne neurobioloogia. Molekulaarteaduse ja -tehnoloogia. Neuronite ja astrotsüütide interaktsioonid. Pideva voolu keemia. Puidukeemia ja biomassi väärindamine. Põlevkivikeemia. Reproduktiivbioloogia. Struktuuribioloogia. Supramolekulaarne keemia. Taimegeneetika. Taim-patogeen interaktsioonid. Toidusüsteemide jätkusuutlikkus. Transkriptsiooniline interferents. Replikatsiooni initsiatsioon. Helikobakter. Toidu- ja biotehnoloogia. Toit ja toitumine.

Keemia ja biotehnoloogia instituudi uurimisrühmad

Küberneetika instituut

Komposiitide reoloogia. Lainetuse dünaamika. Matemaatiline analüüs. Mittelineaarne lainelevi. Pöördülesanded ja stohhastilised meetodid. Rühma- ja poolrühmateooria. Süsteemibioloogia. Teoreetiline füüsika.

Küberneetika instituudi uurimisrühmad

Meresüsteemide instituut

Gradientsüsteemide dünaamika. Meredünaamika modellerimine ja kaugseire.

Meresüsteemide instituudi uurimisrühmad