Tallinna Tehnikaülikool

"Miks just TalTechi majandusteaduskond?"

TalTech majandusteaduskonnal on hea meel kuulutada välja tudengite videokonkurss „Miks just TalTechi majandusteaduskond?“

Kes võivad konkursil osaleda?
Kõik TalTech majandusteaduskonna üliõpilased on oodatud konkursil osalema.

Konkursi eesmärk
Ootame sisukaid ja loomingulisi videoid, mis räägivad sellest, miks valisid kõrghariduse omandamiseks just TalTech majandusteaduskonna, milline on Sinu õppekava ja tudengielu ning millised on Sinu kui majandusteaduskonna üliõpilase mõtted, kogemused ja soovitused. Video täpne sisu on üliõpilase looming: see võib kajastada teaduskonda, õppekava või mõnd tahku üliõpilaselust. Konkursi eesmärk on leida tuumakaid ja haaravaid videoid, mida saab kasutada teaduskonna tutvustamiseks potentsiaalsetele sisseastujatele teaduskonna kodulehel, sotsiaalmeediakanalitest vms meediumite kaudu.

Konkursi hindamiskriteeriumid

 1. Informatiivsus

 2. Video loominguline tase, omapära, haaravus

 3. Video tehniline teostus 

Auhinnad
Auhinnafond 1200 eurot jagatakse parimate videote autorite vahel. Kõik videod, mis võetakse turundustegevuses kasutusele, saavad rahalise auhinna 300 eurot. Kõik konkursil osalejad saavad tänutäheks ülikooli meene.

Tähtajad
02.12.2019– video esitamise tähtaeg
16.12.2019 – võitjate väljakuulutamine

Konkursist on kavas teha traditsioon. Seega, kui soovid teha oma video näiteks kevadsemestril, siis oled oodatud kandideerima järgmisel sügissemestril. Innustame üliõpilasi videoid tegema aastaringselt!

Zürii
Enn Listra – dekaan
Heili Sõrmus – turundus- ja vilistlasspetsialist
Laura Lõhmus – rahvusvahelise koostöö spetsialist
Märten Puust – TalTech filmiklubi esindaja
Markus Tiigimäe – MTÜKi esindaja 

Konkursi tingimused

 1. Video pikkus : soovitavalt 1-2 minutit, maksimaalselt 5 minutit

 2. Palume videos viidata oma õppekavale ja teaduskonnale

 3. Video outrosse lisada TalTech majandusteaduskonna logo animatsioon 

 4. Video kujunduselemendid peaksid järgima TalTechi stiiliraamatut

 5. Tehnilised parameetrid:   

  1. Resolutsioon: vähemalt 1280*720, soovitavalt 1920*1080

  2. Kaadrisagedus: vähemalt 25

  3. Formaat: AVI või MP4

 6. Tehnilise nõu ja abi saamiseks võite pöörduda TalTech filmiklubi poole konkurss@filmiklubi.ee

 7. Video palume üles laadida (näiteks youtube või vimeo). Video originaalfaili ja youtube´i lingi palume saata heili.sormus@taltech.ee  hiljemalt 2. detsembriks 2019. E-kirja tuleb lisada enda kontaktandmed: nimi, õppekava, kursus.

 8. Videoklipi esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki videoklipiga seotud autoriõigusi ning tal on olemas kõik videoklipi tegemisega seotud load (sh videoklipis osalevate isikute luba nende filmimiseks).

 9. Esitaja loovutab kõik videoklipiga tekkinud autori varalised õigused korraldajale.

 10. Esitaja annab korraldajale lihtlitsentsi videoklipile tekkinud autori isiklike õiguste (välja arvatud õigus autorsusele, õigus autorinimele ning õigus autori au ja väärikuse kaitsele) teostamiseks kuni autoriõiguste kehtivuse tähtaja lõpuni.

 11. Korraldaja võib edaspidi kõiki esitatud videoklippe osaliselt või täielikult ilma autoriga kooskõlastamata kasutada nii Eestis kui ka välismaal ilma lisatasu maksmata.

 12. TalTech majandusteaduskonnal on õigus eemaldada konkursist videod, mille sisu ja teostus ei vasta konkursi tingimustele.

 13. Konkursi läbiviimise korra on kehtestatud korraldaja TalTech majandusteaduskond käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile konkursil osalejatele kohustuslikud/siduvad.

 14. Võitjad kuulutame välja 16. detsembril 2019 teaduskonna kodulehel ning teavitame võitjaid e-posti teel.

Täiendavatele küsimustele vastab