Tallinna Tehnikaülikool

Matemaatika

Tallinnas saab valida saab pikema või lühema kursuse (1 akadeemiline tund = 45 minutit):

  • septembris või oktoobris algab 42-tunnine kursus  
  • jaanuaris algab 32-tunnine kursus

    Kursustel aidatakse valmistuda gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Kõik põhikooli matemaatika ainekava teemad korratakse läbi. Iga teema juures lahendatakse õpetaja juhendamisel erinevaid ülesandeid. Õpilastel on lisaks ülesannete lahendamisele võimalik esitada individuaalselt küsimusi nende teemade kohta, mis raskust valmistavad. Hindelisi töid ei tehta ja tunnis valitseb rahulik, töine õpimeeleolu. 
    Kontakttundides saab osaleda ka veebi teel ehk igast Eesti paigast. Veebiülekanded on MS Teamsi ja Echo keskkonnas ning tunde saab kuus päeva järele vaadata. 


Tartus saab valida sügisel algava pikema, 50-tunnise kontakttundidega kursuse. Tunnid toimuvad tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A, kus õpetaja Matti Kangori juhendamisel valmistutakse nii gümnaasiumisse astumiseks kui ka põhikooli lõpetamiseks. Muu hulgas pööratakse tähelepanu tekstülesannetele, mis vajavad väga head funktsionaalse lugemise oskust. Loetu mõistmine ja oskus vajalikke andmeid matemaatiliselt kirja panna on üks edaspidise edu aluseid, ütleb õpetaja Matti. Õpetaja laseb õpilastel ka iseseisvalt üleandeid lahendada, sest iseseisvalt töötades saab õpilane ennast proovile panna ning kogeda, millele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Õpetaja Matti heasoovlik tagasiside tagab õpilase arengu.