Tallinna Tehnikaülikool

Meditsiinitehnika ja -füüsika

ProgrammijuhtJelena Fomina, PhD
Programmijuhi abiPiret Plaks
Õppekava kood: IAHM

Meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava on ainus Eestis, kus saab õppida meditsiinitehnika inseneriks. Õppekava ühendab insenerialad, füüsika, bioloogia, meditsiini ja IT valdkonnad, arvestades kaasaegse digitaliseeritud tervishoiusüsteemi vajadusi. Tegemist on inseneriõppega, mille eriala vilistlastelt oodatakse innovaatiliste tehniliste vahenduste väljamõtlemist, mida saab kasutada ka igapäevaelus.

2021. aasta sügisel alustas õppekava tööd sessioonõppes, mis võimaldab töötaval üliõpilasel paindlikumalt õppida. Sessioonõppes toimub õppetöö suures osas iseseisvalt, kontaktõppe maht on 10-15% õppeaine mahust ning õppetöö toimub peamiselt kolmapäeviti ja neljapäeviti kaks korda kuus. Osa aineid (teiste üksuste korraldatavad valikained) toimuvad päevaõppega koos teistel aegadel.

Sügissemestri 2022/23 tunniplaan

IAHM10
IAHM30


 

Õppeained

Tüüpõpingukava IAHM19/21 üliõpilastele:

1. semester S
Kohustuslikud ained
IHB0032 Digitaalne signaalitöötlus MatLabis 6EAP
IHB0080 Elektromagnetväljad ja -lained meditsiinitehnikas 6EAP
IHB0230 Piltdiagnostika füüsikalised alused 6EAP

Valikained (valida vähemalt 2)
IEE1550 Elektroonika 6EAP
IHB0020 Sissejuhatus meditsiinistatistikasse 6EAP
IHB0100 Laboriseadmed digitaalmeditsiinis 6EAP
IHB0180 Kiirgusbioloogia ja kiiritusravi alused 6EAP

2. semester K
Kohustuslikud ained
IHB0011 Biooptika 6EAP
IHB0061 Andmeedastusstandardid ja -formaadid tervishoius 6EAP
IHB0090 Tehisintellekt tervishoius 6EAP
IHB1022 Meditsiinis kasutatavad kiirgused 6EAP

Valikained (valida vähemalt 1)
IHB0081 Traadita sensorside alused tervisetehnoloogiates 6EAP
IHB0280 Kvaliteet radioloogias 6EAP
IHB1020 Meditsiinitehnoloogia korraldus

3. semester S
Kohustuslikud ained
IHB0220 Biomeditsiiniseadmed 6EAP
IHB0241 Praktika (praktika) 6EAP
TMJ3300 Ettevõtlus ja äri planeerimine 6EAP

Valikained (valida vähemalt 2)
IHB0050 Meeskonna projektitöö 6EAP
IHB0250 Bioelektromagnetism 6EAP
MMK5280 Projektijuhtimine 6EAP

4. semester K
IHB0148 Erialased seminarid ja ettekanded 6EAP

Valikaine
IHB0270 Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika - projekt 6EAP
 

Õppekava ained (IAHM19/21) K - kohustuslik aine, V - valikaine

Ainekood

Õppeaine nimetus

Link ÕISi/ kodulehele

IHB0032

Digitaalne signaalitöötlus MatLabis (K)

ÕIS 

IHB0080

Elektromagnetväljad ja -lained meditsiinitehnikas (K)

ÕIS

IHB0230

Piltdiagnostika füüsikalised alused (K)

ÕIS

IEE1550

Elektroonika (inglise keeles) (V)

ÕIS

IHB0020

Sissejuhatus meditsiinistatistikasse (V)

ÕIS

IHB0100

Laboriseadmed digitaalmeditsiinis (inglise keeles) (V)

ÕIS

IHB0180

Kiirgusbioloogia ja kiiritusravi alused (V)

ÕIS

IHB1020

Meditsiinitehnoloogia korraldus (inglise keeles) (V)

ÕIS

IHT0060

Inimese anatoomia ja haiguseõpetus (inglise keeles) (V)

ÕIS

IHB0011

Biooptika (inglise keeles) (K)

ÕIS

IHB0061

Andmeedastusstandardid ja -formaadid tervishoius (inglise keeles) (K)

ÕIS

IHB0090

Tehisintellekt tervishoius (inglise keeles) (K)

ÕIS

IHB1022

Meditsiinis kasutatavad kiirgused (K)

ÕIS

IHB0081

Traadita sensorside alused tervisetehnoloogiates (inglise keeles) (V)

ÕIS

IHB0280

Kvaliteet radioloogias (V)

ÕIS

IHB0148

Erialased seminarid ja ettekanded (K)

ÕIS

IHB0220

Biomeditsiiniseadmed (K)

ÕIS

IHB0241

Praktika (K)

ÕIS

TMJ3300

Ettevõtlus ja äri planeerimine (K)

ÕIS

IHB0050

Meeskonna projektitöö (V)

ÕIS

IHB0250

Bioelektromagnetism (V)

ÕIS

MMK5280

Projektijuhtimine (V)

ÕIS

IHB0270

Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika - projekt (V)

ÕIS

Praktika

Praktika on meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava üliõpilastel koodiga IHB0241. Praktikat võib sooritada õpingute jooksul vabalt valitud ajal. Praktikat ei pea õppekavas deklareerima. Praktika maht on 6EAP-d, mis tähendab arvestuslikult 156 tundi tööd, minimaalselt 3 nädalat tööd töökohas (117 tundi) ja 39 tundi praktikaaruande koostamist. 

Peale praktika sooritamist praktikaasutuses esitab üliõpilane kuraatorile:

- vormikohase avalduse ÕIS-s (Dokumendid > Praktika arvestamise avaldus);
- allkirjastatud praktika juhendaja hinnanguvormi;
- praktikaaruande, mis on soovitatavalt vormistatud vastavalt IT teaduskonna lõputööde juhendile. Lisada ei ole vaja võõrkeelset kokkuvõtet ega autorideklaratsiooni. Kui aruanne ei ole väga mahukas, ei ole vaja lisada ka tiitellehte ega sisukorda. 

Meditsiinitehnika- ja füüsika õppekava praktika kuraator on Jaanus Lass.

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale.

Lõpetamistest

Lõputöö kaistsmiste ajakava 2022 kevadel

Kaitsmised 3. juuni 2022 algusega kell 10.00
Töö esitamise tähtaeg 20. mai 2022 aadressil piret.plaks@taltech.ee
Lõputöö kaitsmisavaldus ÕIS-s 9. mai 2022

Võimalikud juhendajad teemavaldkonna põhiselt. Palun sobiva juhendajaga ise kontakteeruda täpse teema valimiseks.

Juhendaja Teemade valdkond Kontakt
Ivo Fridolin, professor neeruasendusravi monitooring, sensorid meditsiinitehnikas, biooptika ivo.fridolin@taltech.ee
Risto Tanner, vanemteadur "Fluorestseeruvate keskmiste molekulide iseloomustamine dialüsaadi vedelikkromatograafia signaalide põhjal" risto.tanner@taltech.ee
Ardo Allik, insener kiirusanduril ja südametööl põhinevate signaalide mõõtmine ja töötlemine; tervisevaldkonna nutilahenduste arendus ardo.allik@taltech.ee
Moonika Viigimäe, teadur; Deniss Karai, insener EKG (sh Holter monitooring, polüsomnograafia) signaalide töötlus ja analüüs

moonika.viigimäe@taltech.ee;

deniss.karai@taltech.ee

Maie Bachmann, professor ajusignaalid maie.bachmann@taltech.ee

Kontaktid

Õppejõududega vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru õppejõuga e-maili teel. E-mailid leiad kasutades ülikooli töötajate otsingut.

Programminõukoda

  • Toomas Värton - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
  • Kalle Kepler - valdkonna ekspert
  • Jaanus Lass - valdkonna ekspert
  • Andrus Paats - valdkonna ekspert
  • Marko Parve - valdkonna ekspert
  • Maie Bachmann - õppejõud
  • Ivo Fridolin - õppejõud
  • Kristjan Pilt - õppejõud
  • Ardo Allik - üliõpilane
  • Tuuli Uudeberg - üliõpilane