Tallinna Tehnikaülikool

Täiendusõppe lektorid

Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus

Tarmo Post
Siim Tuur
Hannes Karu

Mootorlaeva kütuse- ja õliarvestus, punkerdamine ning tankide mõõtesüsteemid

Mootorlaeva tehnilised ruumid, masinaruumid, kinnised ruumid, lastiruumid. Ülesehitus ning nendes liikumine

Tarmo Post
Siim Tuur
Hannes Karu

Laevajuhtide erialane täiendusõpe vastavalt STCW 78 I/11, A-I/11

Laevamehaanikute erialane täiendusõpe vastavalt STCW 78 I/11, A-I/11

Elektrimehaanikute erialane täiendusõpe

K. Püvi
T. Tammeorg
P. Vellemaa
O. Tõnismaa
J. Arro
E. Aun
M. Kaarjärv
S. Berezin
H. Moosaar
H. Punab
T. Post

Eksamineerijate ja lektorite koolitus

M.Lõhmus

STCW 78 konventsioon ja Manila muudatused STCW 78 A-I/11 ja B-I/11

T. Tammeorg      
O. Tõnismaa

Kõrgepingeseadmed laevas STCW78 A-III/1 B-III/2

S. Berezin
V. Kruup
H. Martin

Meresõidualane inglise keel vastavalt STCW 78 A-II/1 ja A-III/1

E. Aun

Elektronkaartide (ECDIS) kasutamine STCW 78 A-II/1

O. Tõnismaa        
J. Kõster

GMDSS GOC kursus STCW 78 A-IV/2

D. Murga

GMDSS ROC kursus STCW 78 A-IV/2

D. Murga

GMDSS täiendusõppe kursus ROC ja GOC STCW 78 A-IV/2  *ROC kolm päeva

D. Murga

Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine STCW78 A-II/2

P. Vellemaa

Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine STCW 78 A-II/1 ja A-II/3

P. Vellemaa

Meditsiiniabi koolitus STCW 78 A-VI/4-2

Esmaabi koolitus STCW 78 A-VI/4-1

T. Põld                 
Evelin Reiljan

Ohtlike pakendatud kaupade vedu STCW 78 B-V/c, IMDG Code

J. Arro

Tutvustav koolitus tööks nafta- ja keemiatankeritel STCW 78 V/1-1

Tutvustav koolitus tööks veeldatud gaasitankeritel STCW 78 V/1-2

A. Paal

Laiendatud koolitus tööks veeldatud gaasitankeritel STCW 78 V/1-2

A. Paal

Väikelaevajuhtide õppekursus

P. Vellemaa
A. Savet
R. Liepkalns         
E. Merirand

Väikelaevajuhtide raadiosideoperaatori väljaõpe (SRC)

D. Murga

Sadama- ja merelootside täiendõppe kursus

O. Tõnismaa
P. Vellemaa
J. Kõster

Reisijate, kauba ja laeva ohutuse tagamine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis STCW78 A-V/2

A. Savet
T. Põld

M. Mets

Laeva juhtimine ja manööverdamine (Shiphandling) STCW78 A-II/1,A-II/2 ja B-VIII/2

O. Tõnismaa
P. Vellemaa 

Sillaressursside juhtimise koolitus (Bridge team & resource management) STCW78 A-II/1,A-II/2,B-VIII/2 operatiiv- ja juhtimistasandil

O. Tõnismaa
J. Kõster

Kiirlaeva kapteni ja vanemtüütimehe täiendusõpe STCW 78 B-V/a HSC Code

A. Savet

Siseaudiitorite ettevalmistus SOLAS 74 pt.IX, ISM Code

T. Tammeorg

Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus (Engineroom&resource management ) STCW78 A-III/1,A-III/2,B-VIII/2 operatiiv- ja juhtimistasand

T. Tamm
H. Moosaar

Kursus laevade turvaohvitseride ettevalmistamiseks ja julgestusplaanide koostamiseks SOLAS 74 pt.XI-2, ISPS Code STCW 78 A-VI/5

K. Püvi
J. Matso

Külmamehaaniku koolitus

A. Lebedev
A. Mozessov

Turvaalane koolitus STCW 78 VI/6 A-VI/6,A-VI/6-1;A-VI/6-2

K. Püvi
T. Tammeorg

Merendusalased algteadmised „maarottidele”


Merendusalased teadmised edasijõudnud „maarottidele”

R. Raudsalu
A. Savet
R. Albri