Tallinna Tehnikaülikool

Merenduskoolitused kõigile

Käesolevalt lehelt leiate koolitused, mida mereakadeemia pakub kõigile huvilistele lähtuvalt nende spetsiifilistest vajadustest vastavalt koolituskalendris olevatele kursustele või tulenevalt grupi kogunemisest.

Kursustele on võimalik registreeruda kirjutades oma soovist siin

Kõikide koolituste eest on võimalik tasuda nii pangaülekande kui maksekaardiga kohapeal.

Eesti Mereakadeemia täiendusõppekeskus viib läbi väikelaevajuhi koolitust.

Väikelaevajuhi koolituse lõppedes saad õiguse juhtida kuni 24 m pikkusega väikelaeva.

Õppetöö sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist õpet (laevasilla simulaatoril) ning koolitus lõppeb eksamiga. Õpe on kokku 70 akadeemilist tundi, millest teooriaosa läbitakse e-õppena iseseisvalt

Teoorialoengud e-õppes on eriti mugavad, kuna saate alustada ning need läbida endale sobival ajal ja kohas. E-õppes on võimalik õppejõududele esitada küsimusi kas e-maili teel või läbi foorumi ja vajadusel saate tulla konsultatsiooni. Samuti on võimalik foorumis suhelda teiste kursusel osalejatega. 

Peale e-õppe läbimist tuleb osaleda vähemalt neljas kaarditöö tunnis, simulaatoriõppes ja merepraktikal nii kaatri kui jahiga (eraldi korrad). Kontaktõppe toimumisajad leiate e-õppe keskkonnast ja saate ise valida, millistel kuupäevadel soovite osaleda.

NB! Osalemine tuleb registreerida hiljemalt eelmisel päeval! 

Peale kursuse läbimist on teil võimalik valida omale sobiv eksamiaeg.

Saadud väikelaevajuhi tunnistusega saab juhtida nii kaatrit, jetit kui ka purjelaeva, mille pikkus on kuni 24 meetrit.

Väikelaevajuhi koolitusele on oodatud kõik merendushuvilised ning selleks eelnevaid teadmisi pole vaja. Tunnistuse väljastamise eelduseks on vaid B-kategooria autojuhi tervisetõendi olemasolu.

Kursusel osaleja saab teadmised:

 • väikelaeva praktilisest juhtimisest;
 • navigatsioonist ja lootsindusest;
 • meresõiduohutusest;
 • laevaehituse teooriast;
 • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad);
 • seadusandlusest;
 • esmaabist merel;
 • meteoroloogiast;
 • raadiosidest;
 • väikelaeva mootorite teooriast;
 • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390€ (sisaldab käibemaksu). Soodushind TalTech töötajale / ülõpilasele 320€

Väikelaevajuhtide ettevalmistus toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 225 29. augustist 2005. a.

Registreerumiseks kliki siia

Ivar Treffner, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee


Lisaks saad meie juures läbida ka raadioside, esmaabi ning merendusalaste teadmise koolitused.

Laialdasemad Eesti Mereakadeemia poolt pakutavad koolitused:

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) kursus STCW 78 A-IV/2, B-I/12 (graafikujärgne koolitus) 200 EUR
Siseaudiitorite ettevalmistus SOLAS 74 ptk.IX ISM Code (graafikujärgne koolitus) 250 EUR
Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) piirangutega raadioside operaatori (ROC) täiendõppe kursus STCW 78 A-IV/2; B-I/12 (graafikujärgne koolitus) 193 EUR
Reisijate ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis STCW78 A-V/2 §2; 3; 4; 5 (graafikujärgne koolitus) 200 EUR
Külmamehaaniku kursus (graafikujärgne koolitus) 450 EUR
Search Mission Coordinator (SMC) (graafikuväline koolitus) 1500 EUR
AIS (IMO Model course 1.34) (graafikuväline koolitus) 150 EUR
Ammoniaagiohutuse koolitus (graafikuväline koolitus) 100 EUR
Eksamineerijate ja lektorite ettevalmistus (graafikuväline koolitus) 350 EUR
Kaasaegsete navigatsioonivahendite kasutamine väikelaevadel (graafikuväline koolitus) Kokkuleppel
Kai- ja dokimadruse täiendusõpe (graafikuväline koolitus) 120 EUR
Koormate kinnitamine (graafikuväline koolitus) Kokkuleppel
Laevade agenteerimine (graafikuväline koolitus)  
Läänemere kokkuleppe õppekava kaldapersonalile ja laeva meeskonna liikmetele (graafikuväline koolitus) 100 / 150 EUR
MEESKONNATÖÖ MEREPÄÄSTEOPERATSIOONIL (graafikuväline koolitus) 100 EUR
Merekeskkonna alane teadlikkus STCW A-II/1; A-III/1 (IMO mudelkursus 1.38) (graafikuväline koolitus) 175 EUR
Merendusalased algteadmised (graafikuväline koolitus) 350 EUR
Merendusalased algteadmised edasijõudnud “maarottidele“ (graafikuväline koolitus) 279 EUR
Merepääste süvendatud pinnaltpääste ja meeskonnatöö kursus (graafikuväline koolitus) Kokkuleppel
Meresõiduastronoomia väikelaevajuhtidele (graafikuväline koolitus) 225 EUR
Mereõigus (graafikuväline koolitus) Kokkuleppel
Mootorlaeva kütuse- ja õliarvestus, punkerdamine ning tankide mõõtesüsteemid (graafikuväline koolitus)  
Mootorlaeva tehnilised ruumid, masinaruumid, kinnised ruumid, lastiruumid. Ülesehitus ning nendes liikumine. (graafikuväline koolitus) 390 EUR
Läänemere avamerelootside koolitus 890 EUR
Ohtliku lasti käitleja koolitus (graafikuväline koolitus) 125 EUR
On Scene Coordinator OSC (graafikuväline koolitus) 1000 EUR
Sadama- ja merelootside täiendusõppe kursus (graafikuväline koolitus) 350 EUR
Väikelaevajuhi eksam (graafikuväline koolitus) 75 EUR
Väikelaevajuhtide koolitus  390 EUR
Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri õppekava 1250 EUR
VTS operaatorite täiendkoolitus VTS simulaatoril (graafikuväline koolitus) 3500 EUR
VTS operaatorite täiendkoolitus käigusillasimulaatoril (graafikuväline koolitus) 3300 EUR
VTS vanemoperaatori koolitus (graafikuväline koolitus) 2500 EUR
Vanemmotoristi õpe (graafikuväline koolitus) Kokkuleppel
Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe (graafikuväline koolitus) 110 EUR
   


PS. graafikuväline kursus toimub vastavalt grupi kogunemisele. Kui oled mõnel kursusel osalemisest huvitatud, siis registreeruda on võimalik siin