Site logo

Õppekavad

Bakalaureuseõpe (180 Euroopa ainepunkti)

Õigusteaduse bakalaureuseõppes pakume laiapõhjalist esimese taseme õigusharidust, kus on võimalik spetsialiseeruda suundadel EL ja rahvusvaheline õigus ning rahvusvahelised suhted.
Õppekava võimaldab interdistsiplinaarseid valik- ja vabaaineid, mille abil end ette valmistada magistriõppe kavadele ja spetsialiseerumistele, sh rahvusvahelised suhted ja tehnoloogiaõigus

  • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse suund võimaldab omandada  alusteadmised õiguse põhilistest valdkondadest euroopaliku õiguskultuuri kontekstis, samuti EL, rahvusvahelise õiguse, mandri-Euroopa ja anglo-ameerika õigussüsteemide eripäradest ning omavahelisest suhestumisest.
    Õpingud toimuvad inglise keeles.
  • Rahvusvaheliste suhete suunal on võimalik omandada lisaks põhiteadmistele õigusest, ka rahvusvaheliste suhete mõistmiseks vajalikud algteadmised poliitikast ja rahvusvahelisest suhtlusest ning olulisemate rahvusvaheliste organisatsioonide toimimisest.
    Õpingud toimuvad inglise keeles.

Õppekava läbimine võimaldab alustada tööd näiteks mõnes riigiasutuses, kohaliku omavalitsuse asutuses ametnikuna või (rahvusvahelistes) äriühingutes ja advokaadibüroodes juristina.

Rahvusvaheliste suhete erialal oled lisaks õigusalastele baasteadmistele omandanud ka oskused hinnata rahvusvaheliste suhete mõju tänasele ühiskonnale, mis annab hea aluse töötada diplomaatilisel positsioonil, riigiametis Euroopa Liidu ja välissuhete koordinaatorina või rahvusvahelises ettevõtluses.

Õppekava on tasuline.

Magistriõpe (120 Euoopa ainepunkti)

Magistriõppes pakume võimalust õppida kaheaastase (120 EAP) magistriõppe õppekava järgi. Üheaastasele õppekavale on vastuvõtt lõpetatud, küll aga saab enam kui kolmeaastase õppe puhul varasemaid õpinguid arvestada õppekava täitmisel.

Õigusteaduse magistriõppes on võimalik õppida suundadel:

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse õppesuunal on võimalik omandada laialdased teadmised Euroopa Liidu ja rahvusvahelisest õigusest. Kursuste valikus on muuhulgas eraõiguse mudelnormid, rahvusvaheline eraõigus, konkurentsiõigus, intellektuaalomandi õigus, siseturu õigus, Euroopa Liidu institutsioonid, rahvusvaheline lepinguõigus, humanitaarõigus. Õppekava läbinutel on suurepärased võimalused, et leida endale töö Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse teadmisi nõudvatel ametikohatadel nii Eestis kui välismaal.  Õpe toimub inglise keeles ning päevases õppevormis.

Tehnoloogiaõiguse õppesuunal on võimalik omandada teadmised IT õiguse ja intellektuaalomandi valdkondades. Mõned näited IT õiguse kursustest on digitaalsed tõendid, küberkaitseõigus, e-riigi regulatsioon, litsentsilepingud, automaatsed otsustusprotsessid ja intellektuaalomandi õiguses autoriõigused ja naabrusõigused, tööstusomand, biotehnoloogiapetendid, arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse, intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus. Lisaks on võimalus osaleda idufirma loomise kursusel, kus luuakse uusi IT lahendusi koostöös IT teaduskonna tudengitega. Tehnoloogiaõiguse suund annab võimaluse omandada teadmisi ja oskusi, mis on eduka karjääri eelduseks juristile, kes soovib olla kursis kiiresti arenevate ja muutuvate tehnoloogiavaldkondadega.

Õppekava on tasuline.