Tallinna Tehnikaülikool

MEIE VISIOON ON ÜHENDADA ÜLIKOOLI JA ADVOKAADIBÜROO OSKUSED NING ERIALASED TEADMISED, MEIE EESMÄRK ON ANDA NÕU UUENDUSMEELSETELE ÄRILISTELE JA AVALIKU SEKTORI ALGATUSTELE.

MEIE NÕUSTAJATEL ON PÕHJALIKUD TEHNOLOOGIAÕIGUSEALASED TEADMISED NING NAD ON ARVAMUSLIIDRID NIISUGUSTEL TEEMADEL NAGU TEHISINTELLEKT, ANDMEKAITSE, IT-ÕIGUS JA ÕIGUSTEHNOLOOGIA.

Meie missioon

Koolitus

spetsialistid ja ettevõtted poliitikate kujundamisel, ning nende algatuste jaoks olulise tähtsusega õigusvaldkondades.

Nõustamine

rahvusvahelised organisatsioonid, riigiasutused ja eraettevõtted tehnoloogiaõiguse ja muude valdkondade alaseid oskusi ja teadmisi nõudvates interdistsiplinaarsetes küsimustes.

Eestvedamine

arvamushinnangud tehnoloogiaalaste uute algatuste kohta, nagu legal design, tehisintellekt, isikustatud õigus.

Legal Lab

Käimasolevad projektid

  • 2021, virtuaalsete valuutade alane koolitus Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveametile;
  • 2021, arvamushinnang Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile esitatud võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse eelnõu kohta;
  • 2021, arvamushinnang Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile esitatud digitaalturu seaduse kohta;
  • 2021, osalemine majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi ning õiguse instituudi poolt programmi Erasmus+ Jean Monnet mooduli „The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU“ raames korraldatud ümarlauavestlusel „Digitaalsed ökosüsteemid: COVID-19 tagajärjed“;
  • 2020, arvamushinnang Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile esitatud tehisintellekti käsitleva seaduse eelnõu kohta;
  • 2020, juristide koolitus Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumis olulistest IT-õiguse ja andmekaitseõiguse aspektidest seaduseelnõude koostamisel.
Legal Lab
Podcast

Millega meie Legal Lab tegeleb?

Kuula podcasti, kus Tea Kookmaa räägib TalTech Legal Labist.

Inimesed

Allpool kirjeldatud algatusrühm on avatud koostöö laiendamise pakkumistele. Oleme valmis kaasama õigus- ja tehnoloogiaeksperte, kes on huvitatud valdkonna uutest väljakutsetest ning soovivad kasutada oma akadeemilist kogemust turu vajaduste rahuldamiseks. Koostööpartneritena on projektiga oodatud liituma ka praktiseerivad õigusteadlased, kes tunnevad kiusatust saada erialast tuge akadeemilistelt võrgustikelt.

Njord