Tallinna Tehnikaülikool

Eesti fondid

Kristjan Jaagu stipendiumid

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid välisülikoolide juures.
https://harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/stipendiumid-oppimiseks-ja-tootamiseks-valismaal/kristjan-jaagu

Noore õpetlase stipendium

Eraettevõtjate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös on loodud stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada andekaid Eesti gümnaasiumilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel tunnustatud välisülikoolides.
https://harno.ee/noore-opetlase-stipendium

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs

Eesti Üliõpilaste Toetusfondi eesmärgiks on pakkuda majanduslikku tuge eesti üliõpilastele kõrgemates õppeasutustes ja toetada akadeemilist tegevust, mis on seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.
 esfusa.org/

Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis

Stipendiumid Eesti ja välismaa ülikoolide päevases õppevormis ja täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele
eraf.org.ee/

Rotalia Foundation

Rotalia Foundation (USA) jagab igal aastal välja 50 stipendiumi a' 2000 € Eesti avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) praegu päevases või statsionaarses õppevormis õppivatele 2. aasta bakalaureuse- või 1. aasta magistriastme üliõpilastele.
www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.html

Rein Otsasoni Fond

Rein Otsasoni Fond on sihtasutus, mille eesmärgiks on toetada Eesti üliõpilaste ja noorteadlaste õpinguid ja teaduslikke uuringuid ning arendada heategevust.
otsason.org/

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond eesmärgiks on heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.
www.erkf.ee/

Stipendium Toronto Ülikoolis õppimiseks: Rein Otson Memorial Fellowship

This Fellowship is tenable in the Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry for M.A.Sc. or Ph.D. study and research.
Täpsem info
Kontakt: professor Olev Träss, olev.trass@utoronto.ca, tel.1-416-978.6901, fax 1-978.8605, 200 College St., Toronto, ON M5S 3E5, Canada.
 

Eesti Noore Stipendium

Stipendium, mis on mõeldud Eesti noortele, kes soovivad saada praktikat ning tulevikus panustada riigi arengusse ja hüvangusse. Stipendiumi väljaandmise eesmärk on hõlbustada nende noorte toimetulekut praktikaperioodi vältel.
https://www.eestipraktika.ee/