Tallinna Tehnikaülikool

GMAT

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT testi tulemusi nõutakse äri- ja finantsjuhtimise magistriprogrammi astujatelt. Test ei nõua ärialaseid eriteadmisi, see on akadeemilise taseme test.

GMAT testi hind on 250 USD ja selle tulemus kehtib 5 aastat.

GMAT test koosneb neljast osast:

  • Analytical Writing Assessment – siin on ülesandeks kirjutada essee. Aega 30 minutit.

  • Integrated Reasoning - andmeanalüüsi puudutavad ülesanded. 12 küsimust, 30 minutit.

  • Quantitative Section – mõõdab matemaatikaalaseid teadmisi ja oskust neid rakendada ülesannete lahendamisel. 37 küsimust, 75 minutit.

  • Verbal Section – grammatikaülesanded, lisaks kontrollitakse oskust teksti lugeda ja loetut analüüsida. 41 küsimust, 75 minutit.

Testi üldine skoor on vahemikus 200-800, kaks komandikku testi tegijatest saavad tulemuse punktivahemikus 400 - 600. Analytical Writing Assessment`i tulemused antakse skaalal 0 – 6. GMAT testi tohib teha vaid 1 kord kuus, ning 12-kuulise perioodi jooksul saab GMAT testi teha ainult 5 korda, seejuures võetakse arvesse ka need testid, mille tulemuse on testitav lasknud tühistada.