Tallinna Tehnikaülikool

GRE®

GRE® testi tulemusi nõutakse magistri- ja doktoriõppesse kandideerijatelt, eesmärgiks mõõta testitava akadeemilist tugevust.Testi tulemused kehtivad 5 aastat.

NB! Alates 22. septembrist 2023 on GRE testi aeg lühem: 1 tund ja 58 minutit, ilma vaheajata.

Loe täpsemalt muudatuste kohta siit: https://www.ets.org/gre/test-takers/general-test/enhancements.html

GRE® General Test mõõdab verbaalseid võimeid, matemaatilist mõtlemist ja analüüsioskust ning koosneb järgmistest osadest:

  • Verbal section – mõõdab testitava oskust hinnata ja analüüsida kirjalikku materjali ja sünteesida informatsiooni sellest
  • Quantitative section - mõõdab matemaatilisi põhioskusi (aritmeetika, algebra, geomeetria)
  • Analytical Writing – ülesandeks kirjutada essee. Analytical Writing annab võimaluse näidata oma võimet kriitiliselt mõelda ja analüüsivalt kirjutada. See ei testi mingeid spetsiifilisi teadmisi ning ainuõiget viisi siin vastamiseks pole.

Testi tulemused antakse skoorina: Verbal Section`i ja Quantitative Section`i omad skaalal 130-170, Analytical Writing skaalal 0 – 6.

GRE® Subject Test

Test kindlas ainevaldkonnas (biokeemia ja molekulaarbioloogia; keemia, bioloogia, matemaatika, füüsika, kirjandus, psühholoogia). Mõõdab seega erialaseid teadmisi ja eeldab vähemalt bakalaureuse taset antud aines. See, kas ja missugust ainetesti on vaja teha, sõltub konkreetse ülikooli vastuvõtutingimustest. Ainetesti tehakse paberi ja pliiatsiga, selle skoor on vahemikus 200 – 990.

Registreerimine testidele toimub testi kodulehel, tasumine krediitkaardiga.